Gemeentelijk aanbod voor de scholen

Projecten en uitstappen voor scholen

Tal van leuke, interessante projecten en initiatieven vinden hun weg naar en in het onderwijs. Het is echter niet evident als leerkracht/directie om op de hoogte te blijven van het aanbod. Een overzicht van Beverse initiatieven speciaal ontwikkeld voor het onderwijs vindt u weldra hier. 


taalotheek

De Taalotheek is een gespecialiseerd aanbod van spelletjes, boeken en dvd’s voor alle leeftijden die helpen bij het aanleren en begrijpen van de Nederlandse taal. Het is een samenwerking tussen de onderwijsraad en de bibliotheek van Beveren. In de eerste plaats richt de Taalotheek zich op leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met een taalachterstand, maar in principe is dit aanbod toegankelijk voor iedereen. In bib Beveren kan je vanaf nu deze collectie gratis ontlenen.
Uiteraard beschikt de bibliotheek in haar publieke collectie ook over materialen die perfect aansluiting vinden bij de Taalotheek, waaronder woordenboeken en de o-mundo collectie. 


Lokaal onderwijsbeleid

Het flankerend onderwijsbeleid is een lokaal onderwijsplan waarin de noden en uitdagingen op het vlak van onderwijs in Beveren zijn opgenomen, en dit voor zowel het vrij onderwijs, GO! als het gemeentelijk onderwijs. 

Dit onderwijsplan wordt uitgestippeld door de onderwijsraad. Dit vormt de basis om acties en projecten te organiseren.

Prioriteiten:

• Gelijke onderwijskansen
• Kleuterparticipatie
• Probleemgedrag op school
• Taalstimulering
• Betrokkenheid van ouders en de buurt
• Netoverschrijdend samenwerking
• Verkeersveiligheid
• Cultuur, jeugd en sport
• Capaciteitsproblematiek
• …

Meer info: http://www.vvsg.be/onderwijs/watisFLOB/Pages/WatisFLOB.aspx


Brede School

Gemeente Beveren organiseert samen met de scholen activiteiten die onmiddellijk aansluiten op de schooltijd. De sportdienst, de gemeentelijke kunstacademie, de school, ouders en lokale organisaties zorgen voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we de Brede School.