Onderwijsaanbod

Inschrijven vanaf 2019

Volgende scholen starten vanaf 2019 met een digitaal aanmeldingssysteem:

Secundair onderwijs (enkel voor 1A en 1B)

  • GTI 
  • KA 
  • Sint-Maarten Middenschool
  • Middenschool Stapsteen Reynaert (Kruibeke)

Op deze pagina vindt u binnenkort meer info.

Basisonderwijs

In Beveren zijn drie onderwijsnetten:

Een overzicht van deze Beverse scholen vindt u op de onderwijskiezer van het CLB en in de infobrochure. Deze brochure is ook gratis te verkrijgen bij de dienst onderwijs.

Opendeurdagen

Secundair onderwijs

In Beveren zijn drie onderwijsnetten:
Gemeentelijk onderwijs
Gemeenschapsonderwijs GO!
Vrij onderwijs
Een overzicht van deze Beverse scholen vindt u op de onderwijskiezer van het CLB en in de infobrochure. Deze brochure is ook gratis te verkrijgen op de dienst onderwijs.
Opendeurdagen

Vorming voor volwassenen

Beveren heeft een ruim vormingsaanbod voor volwassenen. Er wordt gewerkt aan een kwalitatief aanbod, samen met de partners.
Een volledig overzicht van het vormingsaanbod voor volwassenen in Beveren vindt u in de infobrochure. Deze brochure is ook gratis te verkrijgen op de dienst onderwijs.

GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE

Het gemeentelijk kunstonderwijs biedt alle inwoners van Beveren kwaliteitsvol kunstonderwijs aan. Zowel beeldende kunst, muziek, dans en woord komen uitgebreid aan bod. Door alle domeinen organisatorisch onder één koepel te plaatsen ontstaan er mooie samenwerkingen. Bovendien streeft de kunstacademie naar een samenwerking met basis en secundair onderwijs.
Website gemeentelijke kunstacademie www.dekunstacademiebeveren.be.

Brede School

Gemeente Beveren organiseert samen met de scholen activiteiten die onmiddellijk aansluiten op de schooltijd. De sportdienst, de gemeentelijke kunstacademie, de school, ouders en lokale organisaties zorgen voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we de Brede School.

De concrete werking hangt af van gemeente tot gemeente.
Een overzicht van het aanbod.

Brochures

• Basisonderwijs in Beveren
Secundair onderwijs in Beveren
Vorming voor Volwassenen in Beveren
Kinderopvang in Beveren
Deze brochures zijn gratis te verkrijgen op de dienst onderwijs.

Buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd, op woensdagmiddag en tijdens de meeste vakanties kan je kind opgevangen worden in de buitenschoolse opvang. Deze opvang wordt georganiseerd door de school zelf of door een initiatief buitenschoolse opvang (IBO). De opvang gebeurt op of in de buurt van de school.

Meer info vindt u op uw school of in de infobrochure. Deze brochure is ook gratis te verkrijgen op de dienst onderwijs.

Schoolparticipatiefonds