Onderwijsaanbod

Inschrijven 2020-2021

Volgende scholen organiseren de inschrijvingen via het digitaal aanmeldingssysteem:

Secundair onderwijs (enkel voor 1A en 1B)

  • GTI 
  • KA 
  • Sint-Maarten Middenschool
  • Middenschool Stapsteen Reynaert (Kruibeke)

De infobrochure is gratis te verkrijgen bij de dienst onderwijs.
Meer informatie op www.naarhetsecundair.be.

Basisonderwijs

In Beveren zijn drie onderwijsnetten:

Een overzicht van deze Beverse scholen vindt u op de onderwijskiezer van het CLB en in de infobrochure. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de dienst onderwijs.

Opendeurdagen

Secundair onderwijs

In Beveren zijn drie onderwijsnetten:
Gemeentelijk onderwijs
Gemeenschapsonderwijs GO!
Vrij onderwijs
Een overzicht van deze Beverse scholen vindt u op de onderwijskiezer van het CLB en in de infobrochure. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de dienst onderwijs.
Opendeurdagen

Vorming voor volwassenen

Beveren heeft een ruim vormingsaanbod voor volwassenen. Er wordt gewerkt aan een kwalitatief aanbod, samen met de partners.
Een volledig overzicht van het vormingsaanbod voor volwassenen in Beveren vindt u in de infobrochure. Deze brochure is gratis te verkrijgen bij de dienst onderwijs.

GEMEENTELIJKE KUNSTACADEMIE

Het gemeentelijk kunstonderwijs biedt alle inwoners van Beveren kwaliteitsvol kunstonderwijs aan. Zowel beeldende kunst, muziek, dans en woord komen uitgebreid aan bod. Door alle domeinen organisatorisch onder één koepel te plaatsen ontstaan er mooie samenwerkingen. Bovendien streeft de kunstacademie naar een samenwerking met basis en secundair onderwijs.
Website gemeentelijke kunstacademie www.dekunstacademiebeveren.be.

Brede School

Gemeente Beveren organiseert samen met de scholen activiteiten die onmiddellijk aansluiten op de schooltijd. De sportdienst, de gemeentelijke kunstacademie, de school, ouders en lokale organisaties zorgen voor een aanbod op maat van de buurt. Dit noemen we de Brede School.

Brochures

Deze brochures zijn gratis te verkrijgen op de dienst onderwijs.

Buitenschoolse opvang

Voor en na schooltijd, op woensdagmiddag en tijdens de meeste vakanties kan je kind opgevangen worden in de buitenschoolse opvang. Deze opvang wordt georganiseerd door de school zelf of door een initiatief buitenschoolse opvang (IBO). De opvang gebeurt op of in de buurt van de school.

Meer info vindt u op uw school of in de infobrochure. Deze brochure is ook gratis te verkrijgen op de dienst onderwijs.

Schoolparticipatiefonds

Taalotheek