Pedagogisch project

Het pedagogische project geeft de kenmerken aan die het gemeentelijk basisonderwijs Beveren hanteert bij de opvoeding en het onderwijs van de kinderen. De missie en visie die het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten nastreven, worden hierin geformuleerd.

Het pedagogische project geeft aan hoe de school omgaat met de leerlingen en hoe ze het onderwijs organiseert.

Het schoolteam volgt het pedagogische project onvoorwaardelijk op. Van de leerkrachten wordt verwahct dat ze met de visie in gedachten, een voorbeeld zijn voor de leerlingen. Samen met de ouders kunnen ze naar het pedagogische project teruggrijpen om de waarden, normen en doelen betekenis te geven in het dagelijks leven van de kinderen.

Aan de hand van het pedagogische project werkt de school samen met de ouders (schoolraad, ouderraad) een schoolwerkplan uit. Hierin wordt heel duidelijk beschreven hoe de school de missie en visie in de dagelijkse praktijk invult. Het schoolwerkplan is voortdurend in ontwikkeling. Het kan aangepast worden aan een bepaalde situatie en een bepaalde school.