Grafzerken

maak een afspraak

Indien u gekozen heeft voor een begraving of bijzetting in een concessie, bent u verplicht om binnen het jaar een grafzerk op te richten. Het plaatsen, wegnemen of verbouwen van de zerken moet gebeuren onder toezicht van een medewerker van de begraafplaats en tijdens de diensturen.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen moeten de grafzerken in overeenstemming zijn met de hierna vastgestelde normen:

1. Afmetingen van de grafzerken

 bij een concessie

 • 1 persoon : 0,80 m breedte - 1,80 m lengte - maximum hoogte 1,20 m
 • 2 personen : 1,20 m breedte - 2,50 m lengte - maximum hoogte 1,20 m
 • 3 - 4 personen : 1,90 m breedte - 2,50 m lengte - maximum hoogte 1,20 m
 • 5 - 6 personen : 2,85 m breedte - 2,50 m lengte - maximum hoogte 1,20 m

Bij kosteloze grond

 • 1 persoon : 0,80 m breedte - 1,80 m lengte - maximum hoogte 1,20 m

kinderen beneden de 10 jaar

 • 1 persoon : 0,60 m breedte - 1,20 m lengte - maximum hoogte 0,80 m

2. Afmetingen van de zerken voor het urnenveld

 • 0,50 m breedte - 0,50 m lengte - maximaal 0,37 m boven het bestaande maaiveld

3. Materiaal

grafzerken in volle grond

 • De grafzerken, dienen vervaardigd te worden uit duurzame materialen zoals: blauwe hardsteen, leisteen, witte zandsteen, hersamengestelde blauw- of witsteen, graniet, marmer, massief hout of smeedijzer.
 • Grafzerken vervaardigd uit glas dienen te beantwoorden aan volgende voorwaarden: geen scherpe hoeken of kanten, geen uitstekende delen die verwondingen kunnen veroorzaken, het glas is van het type “veiligheidsglas”, dit wil zeggen gelaagd glas dat beantwoordt aan de normen NBN S23-002 en EN 356 (tegen vandalisme), de constructie heeft voldoende stabiliteit en een gedetailleerde beschrijving wordt overgemaakt aan het gemeentebestuur.
 • Gips en alle onesthetische materialen zijn niet toegelaten.
 • Vazen in gebakken aarde of metaal, kronen of palmen in metaal, buizen of kettingen in metaal of broze materialen mogen niet geplaatst of neergelegd worden, uitgezonderd opschriften in brons.
 • De graven mogen niet afgesloten worden door hekken of andere afsluitingen; ook het aanbrengen van een heuvel is verboden.
 • Arduinen of andere platen op fundeerwerk aangebracht, moeten de fundering tot onder het bovenpeil van de grond bedekken; de funderingen zelf mogen uitsluitend samengesteld zijn uit betonelementen;
 • Buiten de eventueel voorbehouden plaatsen, aangeduid door de gemeente, mogen nergens reclame- of publiciteitsmiddelen worden aangebracht.

Columbarium

 • Enkel de door het gemeentebestuur ter beschikking gestelde zwarte granieten naamplaat is toegelaten.
 • Tabletten of richels die worden aangebracht om er een vaasje of bloemstukje op te plaatsen zijn enkel toegelaten als ze bestaan uit zwarte graniet (33 cm breedte, 15 cm lengte, 1 cm dikte).

Grafzerken urnenveld

 • Als materiaal voor de grafzerken van het urnenveld zijn toegelaten: graniet of blauwe hardsteen, gemaakt uit platen van 8 cm dikte. Voor wat betreft de afmetingen en het uitzicht ervan, wordt verwezen naar de modelschets die als bijlage aan dit reglement wordt gehecht. Er mogen geen uitstekende hindernissen aangebracht worden. Indien dit toch gebeurt, worden deze onmiddellijk door de gemeentediensten verwijderd op kosten van de familie.
 • Bij begraving van een urne in het urnenveld in kosteloze grond, kan men kiezen tussen het plaatsen van het opgelegde monument of een afdekplaat uit graniet of blauwe hardsteen met een dikte van 8 cm, 0,50 m breedte en 0,50 m lengte.

4. Begroeiing

 • Het planten van laagstammige groenblijvende struiken en bloemen is toegelaten binnen de omkadering van de grafzerk en tot maximum 0,50 m hoogte.

Meer informatie over de voorschriften inzake grafzerken

Dienst Burgerlijke Stand
Stationsstraat 29120 Beveren
03 750 17 00
burgerlijke [dot] stand [at] beveren [dot] be