Gratis huisvuilzakken

Wat? 

Indien u ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Beveren, dan heeft u in een aantal gevallen recht op 2 gratis rollen huisvuilzakken van 60 of 30 liter.  Elke rol bevat 10 afscheurbare restafvalzakken.

Voorwaarden: 

In volgende gevallen heeft u recht op gratis huisvuilzakken:

1. gezinnen die op 1 januari één of meerdere kinderen jonger dan 3 jaar ten laste hebben;

OF

2. inwoners met een bepaald ziektebeeld:

  • inwoners die lijden aan chronische incontinentie;
  • inwoners die stoma-patiënt zijn en thuis wonen;
  • inwoners die leven van sondevoeding;
  • inwoners die buikvliesspoelingen of nierdialyse ondergaan

Met uitzondering van inwoners die van de gemeente Kruibeke en Zwijndrecht afkomstig zijn, zij hebben pas recht indien zij op 1 januari van het dienstjaar inwoner zijn van de gemeente Beveren.

Hoe? 
  • Ouders met kinderen jonger dan 3 jaar ontvangen via de post een brief. Met deze brief kunnen 2 gratis rollen huisvuilzakken per kind jonger dan 3 jaar afgehaald worden in het Gemeentehuis, Stationsstraat 2 of bij de permanenties in de deelgemeenten.
  • Inwoners die lijden aan één van de hierboven vermelde ziektebeelden kunnen één keer per jaar twee gratis rollen huisvuilzakken afhalen in het Gemeentehuis, Stationsstraat 2, mits voorlegging van het ingevulde en door de (huis)arts aangevulde en ondertekende aanvraagformulier.
Afleverende dienst: 
Sociaal Huis
Oude Zandstraat 92
9120 Beveren
België
03 750 46 00