Nieuwe PIN- en PUK-code aanvragen

Indien u uw pincode niet meer weet en u ook het formulier met de pukcode niet meer heeft, kan u op dienst burgerzaken van de gemeente Beveren, de permanentie in de deelgemeente of via het e-loket van onze gemeente een herdruk pin-pukcode aanvragen.

Aanvraagprocedure pin-pukcode
Voor de aanvraag via E-loket gaat u naar het digitaal loket.
U dient een aantal identificatiegegevens zoals rijksregisternummer, naam, voornaam en adres in te vullen. Dit kan manueel of via het inlezen van de identiteitskaart.
Vervolgens moet u de keuze van afhaling selecteren om uiteindelijk uw aanvraag te verzenden.

Indien u persoonlijk naar de dienst burgerzaken of een permanentie in de deelgemeente gaat, zal de bediende de aanvraag voor u registreren.

Verdere communicatie
Indien u uw e-mailadres doorgeeft, kunnen wij u via mail op de hoogte houden van uw aanvraag. Indien u geen e-mailadres heeft of u wenst dit niet door te geven, dan wordt u via brief op de hoogte gebracht.

Een eerste brief/mail wordt verstuurd wanneer de codes zijn toegekomen op het gemeentehuis van Beveren of in de gewenste permanentie. Daarna worden nog 2 herinneringen gestuurd.
Indien u de codes niet afhaalt, worden deze na een termijn van 6 maanden vernietigd.

Kostprijs en betaling
Voor een herdruk pin-pukcode betaalt u 5 euro. Dit bedrag werd vastgesteld bij collegebeslissing van 17 december 2018. Dit is niet van toepassing indien de aanvraag gebeurt bij de gebruikelijke vernieuwing van uw identiteitskaart en u de codes niet ontvangen hebt. In dat geval kan u best onze dienst contacteren.

Een digitale aanvraag tot herdruk moet meteen online betaald worden. Deze online betalingen gebeuren via Ingenico. Gebruik met voorkeur een browser zoals Google Chrome of Mozilla Firefox.
Burgers die aan de balie hun aanvraag indienen, dienen ook meteen te betalen.

Geen terugbetaling mogelijk
De codes worden bij het indienen van de aanvraag rechtstreeks bij FOD Binnenlandse Zaken aangemaakt. Er is geen mogelijkheid om de aanvraag te annuleren. Terugbetaling van de kostprijs is dus niet mogelijk.
Bij het terugvinden van de codes kan u best wel de dienst burgerzaken van de gemeente verwittigen.

Het is dus aangewezen om toch eerst goed na te gaan of u het formulier van de pin – en pukcode kan terugvinden zodat gratis een nieuwe pincode kan worden aangemaakt op onze diensten.