Verkiezingen 26 mei

Op zondag 26 mei brengen in Beveren ongeveer 38 000 kiezers hun stem uit. We verkiezen die dag vertegenwoordigers voor het Europese Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

 • GEZOCHT VRIJWILLIGE BIJZITTERS

Om alle stembureaus en telbureaus te kunnen bemannen, hebben we nood aan meer dan 800 bijzitters en plaatsvervangers.
Als zetelende bijzitter heeft u recht op presentiegeld.
Voelt u zich geroepen om te zetelen in één van de bureaus, neem dan voor 15 maart contact op met Luc Van de Vyvere (dienst Burgerzaken) T 03 750 15 50 of via E verkiezingen [at] beveren [dot] be.

 • European electionsEU-BURGER IN BELGIË ?

Als onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie, kunt u zich laten inschrijven als kiezer voor de verkiezingen van het Europees Parlement. Daartoe moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • u kunt de nationaliteit bewijzen van een lidstaat van de Europese Unie;
  • u heeft uw hoofdverblijfplaats in België op 1 maart 2019;
  • u bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente;
  • u heeft op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar bereikt;
  • u bent op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst van het stemrecht, noch in België, noch in uw land van herkomst.

Vanaf het moment dat u ingeschreven bent op de kiezerslijst, bent u ook wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. Als u zich al heeft ingeschreven bij vorige Europese verkiezingen, hoeft u geen hernieuwde aanvraag meer in te dienen.

HOE INSCHRIJVEN ALS EU-BURGER?
U vult het inschrijvingsformulier C/1 volledig in. Dit werd u toegezonden per post. Het is eveneens te verkrijgen op de dienst Burgerzaken of te downloaden op www.europeanelections.belgium.be. U kunt zich met dit formulier ofwel persoonlijk aanmelden bij het gemeentebestuur ofwel uw aanvraag schriftelijk indienen voor 28 februari via post, fax of e-mail. Voeg hierbij altijd een kopie van uw identiteitsdocument. Men brengt u schriftelijk op de hoogte van de aanvaarding of weigering tot inschrijving.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.europeanelections.belgium.be of op de dienst Burgerzaken (03 750 15 51 - verkiezingen [at] beveren [dot] be )

DIENST BURGERZAKEN
T 03 750 15 50
E burgerzaken [at] beveren [dot] be