Veiligheid

De gemeenteraad en aansluitend de raad voor maatschappelijk welzijn vinden op 29 september plaats in de schouwburg van Ter Vesten. Wie de gemeenteraad wil bijwonen, moet zich uiterlijk op maandag 28 september om 18 uur inschrijven met een e-mail aan...

Vacature brandweervrijwilliger
Hulpverleningszone Waasland zoekt 28 vrijwillige brandweermannen en -vrouwen om hun korps te versterken.
Vanaf 9 september start Agentschap Binnenlands Bestuur met een grootschalige bevraging aan de bevolking. Ook een aantal inwoners van Beveren mogen een brief in de bus verwachten.
Op basis van de verzamelde data stelt het agentschap de Gemeente-...