AED-toestellen

In Beveren hangen op 13 publieke plaatsen AED-toestellen. Deze toestellen kunnen door iedereen op elk moment van de dag gebruikt worden. AED staat voor Automatische Externe Defibrilator. Het is een toestel dat bij een hartstilstand het hartritme terug op gang kan brengen door het toedienen van een elektrische schok.

AED-toestellen in Beveren

Een AED-toestel is heel gebruiksvriendelijk. Wanneer u het toestel opent, zegt het u stap voor stap wat u moet doen. Eerst zal u de elektroden op de borstkas van het slachtoffer moeten kleven. Daarna voert de AED een analyse van het hartritme uit. Als de analyse uitwijst dat het hartritme hersteld kan worden met een elektrische schok, zal het toestel ook een schok toedienen.

Het gebruik van een AED moet steeds gepaard gaan met hartmassage en zo mogelijk met beademing. U zal dus altijd moeten beginnen met hartmassage en beademing terwijl iemand anders het AED-toestel ter plaatse brengt. Ook na het toedienen van een schok moet verder gereanimeerd worden, tot de MUG er is. Om de twee minuten doet het toestel zelfstandig een analyse van het hartritme, en bepaalt het of een schok nodig is of niet.