Aanrekenen prestaties brandweer

Hulpverleningszone Waasland heft een retributie voor:

  • Diensten van technische aard uitgevoerd door de posten van de hulpverleningszone Waasland ingeval hun tussenkomst wordt gevraagd of vereist is voor het uitvoeren van werkzaamheden of het verrichten van interventies die niet wettelijk verplicht zijn;
  • Prestaties in het kader van bepaalde wettelijke opdrachten zoals bepaald bij artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2007;
  • Dringende geneeskundige hulpverlening.


Naargelang de aard van de opdracht worden tarieven aangerekend per uur, per prestatie en/of per eenheid.

De tarieven die worden aangerekend, kan je terugvinden op de website van Hulpverleningszone Waasland.