GAS

Sinds 1 februari 2011 is in Beveren het systeem van de “gemeentelijke administratieve sanctie”, kortweg GAS, ingevoerd. Het laat de gemeente toe om zelf op te treden tegen bepaalde vormen van overlast. Als u één van de regels uit het GAS-reglement overtreedt, riskeert u een administratieve geldboete. Die kan oplopen tot 350 euro voor een meerderjarige overtreder en 175 euro voor een minderjarige overtreder. De vaststelling van de overtreding moet gebeuren door de lokale politie. De gemeentelijk sanctionerend ambtenaar legt de geldboete vast. De tussenkomst van het parket of van de politierechtbank is niet meer nodig. De overtreder heeft steeds de mogelijkheid tot verweer en in tweede instantie kan hij beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Vanaf 1 januari 2016 is er één identiek GAS-reglement voor de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en Stekene, de drie leden van politizone Waasland Noord. Dit bevordert enerzijds de gelijkheid en rechtszekerheid van de inwoners van de drie gemeenten en verhoogt anderzijds de werkzaamheid voor de politie die de inbreuken vaststellen.

Vanaf 1 januari 2016 zullen ook een heel aantal inbreuken die te maken hebben met stilstaan en parkeren afgehandeld worden via GAS. Dit is een gevolg van de nieuwe GAS-wet van 2013. Dit verandert niets aan de bevoegdheid van Indigo (het vroegere Vinci) voor het controleren op betalend parkeren, bewonerskaart en blauwe zone. Wel zullen alle andere inbreuken (bv. parkeren op zebrapad, voorbehouden plaats voor andersvaliden, parkeren op voet- of fietspad en dergelijke) vanaf nu niet langer door het politieparket worden behandeld maar op gemeentelijk niveau door de GAS-ambtenaar. Op deze wijze komt ook het sluitstuk van het mobiliteitsbeleid in gemeentelijke handen. 

Een ander gevolg van de nieuwe GAS-wet is dat er twee nieuwe categorieën van inbreuken bijkomen die, onder bepaalde strenge voorwaarden, onder GAS moeten worden afgehandeld, met name kleine winkeldiefstal en opzettelijke slagen en verwondingen.

Hieronder vindt u het nieuwe GAS-reglement. Dit omvat naast de inbreuken welke gesanctioneerd worden met GAS, ook de procedure en de protocolakkoorden. Deze laatste zijn samenwerkingsovereenkomsten tussen de gemeente en het parket.