Bemiddelingsprocedure

Bij elke inbreuk op het politiereglement kan de gemeentelijke GAS-ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Aan minderjarigen vanaf 16 wordt altijd een bemiddeling aangeboden. De bemiddeling is gratis. U kiest zelf of u op dit aanbod ingaat. De bemiddelaar is neutraal, onpartijdig en onafhankelijk, ook ten aanzien van de gemeente. De bemiddelaar die voor Beveren is aangeduid is mevrouw Hanne Lemmens.

Wat is bemiddeling ?

  • Bij een bemiddelingsprocedure zoeken we met de dader en de benadeelde partij samen naar een zinvolle manier om de veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen, of naar een manier om met de gevolgen van de overlast om te gaan. Het herstel van de schade kan verschillende vormen aannemen. De schade kan ook financieel geregeld worden. Er kan een verontschuldiging of een tegenprestatie worden afgesproken. De bemiddelaar begeleidt beide partijen en zoekt naar een oplossing die beide partijen tevreden stelt.
  • U kan kiezen tussen een rechtstreekse bemiddeling, waarbij u in contact treedt met het slachtoffer, of voor een onrechtstreekse bemiddeling, waarbij de bemiddelaar pendelt tussen u en het slachtoffer.
  • U kan – net zoals het slachtoffer – op elk moment beslissen om de bemiddeling stop te zetten.

Waarom bemiddelen ?

  • Bij een bemiddelingsprocedure krijgt elke partij de kans om zijn eigen kijk op de feiten weer te geven. Als slachtoffer krijgt u het gevoel ernstig genomen te worden. Als dader krijgt u de kans om verantwoordelijkheid op te nemen en spijt te tonen voor wat gebeurd is.
  • Een akkoord kan op papier bevestigd worden, zodat het een ernstig en bindende afspraak wordt waar beide partijen zich aan moeten houden.
  • Bovendien kan de GAS-ambtenaar bij het bepalen van de administratieve boete rekening houden met het resultaat van de bemiddeling. Daardoor kan de boete verlaagd worden of zelfs wegvallen.