Langdurige en overvloedige regenval en overstromingen periode 27 mei tot 26 juni 2016 beschouwd als algemene ramp

De langdurige en overvloedige regenval en overstromingen die hebben plaatsgevonden van 27 mei tot 26 juni 2016 worden als algemene ramp beschouwd. Ook Beveren behoort tot het afgebakende gebied. 

Dit betekent dat getroffen (landbouw)bedrijven en particulieren een aanvraag tot financiële tegemoetkoming bij het Vlaams Rampenfonds kunnen indienen. Voor particulieren echter blijft de verzekeringsagent het eerste aanspreekpunt. Waterschade door overstromingen wordt sinds enkele jaren immers via de brandpolis en/of autoverzekering geregeld.

De uiterste datum voor deze aanvraag is 31 januari 2017.

Praktische handleiding bij uw aanvraag tot schadevergoeding
Op https://overheid.vlaanderen.be/rampenfonds vindt u de Gebruikershandleiding Vlaams Rampenfonds. Dit is een praktische en handige gids die u door de aanvraagprocedure leidt en waarin u een antwoord vindt op de meest gestelde vragen. Ook vindt u hier de nodige aanvraagformulieren.

Om geldig te zijn, dient uw dossier het volgende te bevatten: de nodige ingevulde formulieren, alle gevraagde bijlagen, eventueel foto's, kostenramingen en facturen. Let op: u dienst alles in tweevoud in uw dossier op te nemen
Dit alles dient u zelf te versturen, (bij voorkeur) met een aangetekend schrijven, naar het Vlaams Rampenfonds.

Voor alle zekerheid neemt u het best ook een copy van het ganse aanvraagdossier voor uzelf; dit om discussies over al dan niet bijgevoegde formulieren en andere bewijsstukken nadien te vermijden.

Adres:
Departement Kanselarij en Bestuur - Vlaams Rampenfonds
Boudewijngebouw
Boudewijnlaan 30, bus 48
1000 Brussel
Telefoon: 02 553 50 10
E-mail: rampenfonds [at] vlaanderen [dot] be