Anderstalige informatie

De website https://www.integratie-inburgering.be  bevat info over het coronavirus voor anderstaligen: posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites. De website wordt stelselmatig aangevuld met actuele informatie.