Economie

Burgemeester Marc Van de Vijver vaardigde een politieverordening uit over de verplichte inkijk in horeca-zaken, in een poging om de verdere verspreiding van het corona-virus af te remmen.
Nog vaardigde de burgemeester een politieverordening uit over het verbieden van alle publiekelijk toegankelijke evenementen, zowel op het openbaar als het publiek terrein en in publiekelijke en private infrastructuur.

Horecazaken

 • Restaurants en cafés zijn gesloten.
 • Frituren en broodjeszaken: de bestelde maaltijden kunnen alleen afgehaald worden. Verbruiksruimtes zijn gesloten.
 • Bakkers, slagers en buurtwinkels zijn open. Eventueel aanwezige verbruiksruimtes zijn gesloten.
 • Hotels blijven open, maar moeten hun restaurants sluiten. Als er een fitnessruimte en/of zwembad aanwezig is, moeten ze deze sluiten.
 • B&B's zijn gesloten.
 • Koffietafels, huwelijksfeesten, … die doorgaan in zalen, restaurants, … worden geannuleerd. In de privé-sfeer kunnen die wel doorgaan, maar ook dan is het aan de aanwezigen om in te schatten of hun aanwezigheid wel aangewezen is. Eventuele aanwezigen respecteren ten allen tijde de voorgeschreven maatregelen (handen wassen, social distancing, …).


Markten

 • De markten in Beveren (en Haasdonk en Melsele) gaan niet meer door. 
 • Ambulante handel is tevens strikt verboden (bijvoorbeeld kippen- of wafelkraam).


Winkels

 • Winkels met levensmiddelen, dierenvoeding en apotheken blijven open, ook in het weekend.
 • Krantenwinkels zijn gesloten in het weekend.
 • Klanten van de Buurderij zullen hun producten wel kunnen afhalen, maar zullen dat moeten doen in open lucht.
 • Nachtwinkels blijven open tot 22 uur.
 • Wassalons kunnen open blijven, mits de soical distancing kan gewaarborgd worden.
 • Bloemenwinkels en tuincentra: ook deze zijn alleen in de week geopend. Een aantal tuincentra verkopen ook dierenvoeding en zullen dus wel open zijn in het weekend.
 • Kappers: kapsalons zijn open in de week, maar gesloten in het weekend en bedienen slechts één klant tegelijkertijd per kapsalon.
 • Schoonheidssalons: schoonheidssalons zijn  gesloten.
 • Fitnesszaken zijn gesloten.
 • Fotografen zijn geopend in de week, maar niet in het weekend.
 • De Parkeerwinkel in Beveren sluit de deuren. Men blijft wel beschikbaar online en via telefoon. De klanten kunnen hun bewonerskaart via mail of online aanvragen. Deze worden dan met de post bezorgd. De betwistingen voor een ontvangen retributiebon kunnen online of via mail ingediend worden

Extra maatregelen voor ondernemingen

Zowel de federale als Vlaamse overheid neemt maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Meer info vindt u op www.economie.fgov.be en www.vlaio.be.

 • Waarborglening

De crisiswaarborg werd verder uitgewerkt. Ondernemingen kunnen via de gewone waarborgregeling tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten waarborgen door de Vlaamse overheid in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totaalbedrag. Voor deze crisiswaarborg naar aanleiding van de coronacrisis wordt die premie verlaagd naar 0,25% van het totaalbedrag. Daarnaast kunnen ondernemingen voor bestaande schulden tot 12 maanden in plaats van 3 maanden een overbruggingskrediet laten waarborgen.

 • Hinderpremie

De hinderpremie zoals gecommuniceerd op 13 maart wordt uitgebreid naar alle ondernemingen en winkels (bijv. kledingwinkel, elektrozaak of doe-het-zelfwinkel) die volledig moeten sluiten omwille van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad.

Net als bij hinder door openbare werken, komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door de verplichte sluiting worden getroffen. 

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag. Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

 • Aanmoedigingspremie

De aanmoedigingspremie die nu al bestaat om mensen aan te moedigen deeltijds te laten werken en zo ontslagen te vermijden, wordt uitgebreid naar bedrijven die te maken krijgen met bijvoorbeeld een dalende productie, een dalende omzet of dalende bestellingen als gevolg van de coronacrisis. Die maandelijkse premie voor de werknemer bedraagt tussen de 90€ en 150€. Voorwaarden zijn een productievermindering met minstens 20%  en een goedgekeurd plan van collectieve arbeidsduurvermindering.

 • Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

 • Fiscaliteit

Voor het aanslagjaar 2020 krijgen ondernemingen 4 maand uitstel van betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting. Dit komt o.a. ten goede aan de transportsector, leasingmaatschappijen en busmaatschappijen. Die 4 maanden uitstel van betaling komt bovenop de normale betaaltermijn van 2 maanden, in totaal dus 6 maanden.

De aanslagbiljetten (AB) voor de onroerende voorheffing voor de bedrijven zal later uitgestuurd worden.
Dit betekent dat we voor ongeveer 1 miljard aan belastingen niet gaan innen in voorjaar, maar pas in het najaar. Om bedrijven niet in liquiditeitsproblemen te brengen.
We kiezen ervoor om vanaf de maand september de AB OV voor bedrijven uit te sturen. Met de betaaltermijn van 2 maanden bijgeteld, betekent dat een uitstel van betaling tot quasi eind november. Dit moet alvast wat druk van de cash flow van bedrijven de volgende maanden wegnemen.

 • KMO-groeisubsidie

Deze subsidie van de VLAIO ondersteunt kmo’s die externe adviseur(s) raadplegen bij belangrijke kantelmomenten 

 • Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit tijdelijk moeten stopzetten kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen (VLAIO)

 • Uitstel of vrijstelling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen (RSVZ)

 • Afbetalingsplan sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers kunnen minnelijke afbetalingstermijnen vragen om hun werkgeversbijdragen te betalen voor het eerste en tweede kwartaal (RSZ)

Toerisme
Alle toeristische ondernemers, waaronder ook reisbureaus, moeten toegang kunnen krijgen tot de economische steunmaatregelen. Ook de vzw’s, die zeker in het sociaal toerisme actief zijn. Desgevallend zoeken we naar een oplossing voor toeristische organisaties die niet in aanmerking zouden komen voor steunmaatregelen.
We zetten ons schrap om in de post-coronaperiode zo snel mogelijk de toeristische activiteiten en aantrek van Vlaanderen te verhogen.
Alle Toerismemiddelen die we niet kunnen inzetten in 2020 zetten we zonder verlies over naar 2021, desgevallend ook de middelen die niet meer ingezet worden voor de Aziatische markt.
In overleg met de toeristische sector en Horeca Vlaanderen bekijken we welke maatregelen het meest effectief zijn voor deze periode, zoals welke promotiecampagnes we best waar voeren.