Huwelijk, begrafenis

  • Religieuze huwelijken worden toegestaan, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun ouders, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst. Festiviteiten (receptie, feest) m.b.t. dit huwelijk mogen niet plaatsvinden.
  • Burgerlijke huwelijken worden toegestaan, maar enkel in aanwezigheid van het bruidspaar, hun ouders, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand. Receptie achteraf is niet toegestaan.
  • Begrafenisceremonies, begrafenissen en crematies zijn toegestaan, in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Koffietafel achteraf blijft verboden.

Begraafplaatsen zijn open. Respecteer de veiligheidsmaatregelen.