Onderwijs

Lessen hervatten

Vrijdag 15 mei hervatten de scholen van het gemeentelijk basisonderwijs opnieuw. De kinderen van het 6e, 1 en 2e leerjaar worden dan op school verwacht.

 • kinderen van het 6e leerjaar komen 2 volle dagen
 • kinderen van het 1e en 2e leerjaar komen 4 volle dagen naar school
 • voor de andere kinderen (kleuteronderwijs, 3e, 4e en van 5e leerjaar) blijft het systeem van thuisonderwijs onveranderd.
 • alleen voor kinderen van ouders die verplicht buitenshuis aan het werk moeten en niet kunnen telewerken, blijft noodopvang voorzien.
 • enkele tips:
  • blijf in de buurt om vragen te beantwoorden
  • wanneer kan uw kind werken voor school? Maak samen een plan op.
  • maak voldoende tijd om te ontspannen, ook voor uzelf
  • gaat het moeilijk om thuis te leren? Neem dan contact met de klasleraar. Samen kunnen jullie oplossingen bespreken


meer informatie over de heropstart van de scholen

algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be 

Gezocht: laptops

voor leerlingen zonder thuiscomputer

De organisatie Digital for youth zamelt computers en laptops in voor jongeren in kwetsbare gezinnen. Op deze manier kunnen zij, onder meer na de paasvakantie, meevolgen met online lessen die gepland staan. Meer informatie op: https://www.digitalforyouth.be/2020/04/01/gezocht-laptops-voor-leerlingen-zonder-thuiscomputer

Aanmeldingsperiode secundair onderwijs

De aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs wijzigt voorlopig niet. Deze blijft van 30 maart t.e.m. 24 april. 

Niet elk ondersteuningspunt is nog (even) toegankelijk: bibliotheken zijn gesloten, de gemeentelijke diensten werken op afspraak. Dit maakt het minder evident om hulp te krijgen.

De ondersteunende diensten, zoals onze dienst Onderwijs, zijn uiteraard wel telefonisch en via mail bereikbaar. Wij proberen ouders zo goed mogelijk bij te staan vanop afstand.

Waar ouders fysiek terecht kunnen voor een zal terug te vinden zijn op de website www.naarhetsecundiar.be

In Beveren op afspraak: 

 • dinsdag 21/4, 13 tot 16 uur
 • donderdag 23/4, 13 tot 16 uur.

Een afspraak kan gemaakt worden door te bellen naar het onthaal van de gemeente Beveren (03 750 15 11).

We hopen dat iedereen die een plaatsje wenst in een secundaire school in deze regio met deze bijkomende maatregelen toch de weg vindt naar het digitaal aanmelden.

Contactgegevens dienst Onderwijs