Religieuze diensten

Religieuze diensten werden opgeschort. Gebedshuizen annuleerden alle activiteiten.

Meer informatie op de website:  www.parochieinbeveren.be

Begrafenissen worden enkel in intieme kring gehouden.