Religieuze diensten

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:

  • de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, waarbij één persoon wordt toegelaten per 10 m², met een maximum van 100 personen. Vanaf 1 juli 2020 wordt dit aantal uitgebreid tot 200 personen
  • Fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden