Sociale contacten

  • Respecteer de algemene hygiëneregels: handen wassen, thuisblijven indien ziek, 1,5 meter afstand houden, mondmasker dragen, vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  • Beperk het aantal nauwe contacten met personen die geen deel uitmaken van uw gezin. U mag nog maximaal 1 nauw contact hebben bovenop de mensen met wie u eventueel samenwoont. Het gaat om 1 nauw contact per individu, dus niet per gezin of per groep mensen die samen onder één dak wonen. Bij die nauwe contacten moet u geen afstand houden, u mag hen vastpakken of kussen.
  • Nodigt u personen uit bij u thuis? U mag maximum 4 dezelfde personen uitnodigen voor een periode van twee weken. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee
  • Komt u samen op straat? U mag met maximum 4 personen samenkomen. Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.
  • U mag niet op straat komen tussen 0 uur en 5 uur ’s morgens, behalve in geval van noodzakelijke, niet-uitstelbare verplaatsingen.
  • Thuiswerken is de regel in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaat.