Vrije tijd, events, religie

Vrije tijd

JEUGD
Activiteiten van Vakantietoppers blijven doorgaan.
Kampen, stages, jeugdbeweging toegelaten onder bepaalde voorwaarden: max. 50 personen, buiten-activiteiten ...

SPORT
Alle sportactiviteiten kunnen plaatsvinden volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

 • Een maximum van 50 personen mag een sportactiviteit bijwonen als deze buiten georganiseerd wordt in georganiseerd verband (door een club of vereniging) altijd in aanwezigheid van een begeleider.
 • Publiek:
   • Niet-professionele sportieve wedstrijden:
    Mogen enkel worden bijgewoond door de gezinsleden van de deelnemers.
   • Publiek bij professionele sportwedstrijden is toegelaten met een limiet van  400 personen op evenementen buiten.
 • Aanbieden en nuttigen van drank en voeding ter plaatse is verboden.
 • Kantines zijn gesloten.

CULTUUR

 • Een mondmasker is verplicht boven 12 jaar bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, musea, bibliotheken, casino’s en speelautomatenhallen. Dus ook in onze Beverse bibliotheken, Fort Liefkenshoek, Erfgoedhuis Hof ter Welle en kasteel Cortewalle. Reserveren is verplicht.
 • Het bezoekerscentrum van Fort Liefkenshoek is open voor individuele bezoekers. Voorlopig blijft het belevingscentrum nog gesloten omwille van de vele interactieve toepassingen waardoor de veiligheid daar niet gegarandeerd kan worden. Reserveren is verplicht: reserveer hier uw bezoek aan het bezoekerscentrum.
 • De balie van Cultuurcentrum Ter Vesten is geopend.De ticketverkoop voor seizoen 2020-2021 verloopt t.e.m. januari maandelijks op iedere 2e zaterdag. Meer info: www.tervesten.be.

BIBLIOTHEEK

  • De bibliotheken zijn open.
  • Klik hier voor de openingsuren.
  • Een mondmasker is verplicht boven 12 jaar.

INFOKANTOOR TOERISME

  • Het loket Toerisme werkt met vrije inloop.
  • Klik hier voor de openingsuren. Mondmasker is verplicht.
Evenementen

Feest- en receptiezalen blijven gesloten. 
(uitzondering: organisatie van rouwmaaltijden)

Gaat u naar een officieel georganiseerd evenement of voorstelling?

 • Maximum aantal aanwezigen: 40 personen binnen, maximum 400 personen buiten.
 • Eten en drinken ter plaatse is verboden.
 • Elke organisatie heeft specifieke regels. Check de website. 
 • Aanvragen tot afwijking hierop moeten ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.
 • U moet uw aanvraag voor het organiseren van een evenement voorleggen aan de gemeente. Dat kan via mail naar E info [at] beveren [dot] be.
 • U kunt via de tool www.covideventriskmodel.be nakijken of de plannen voor uw evenement coronaproof zijn.

Religie en ceremoniën

 • Erediensten mogen plaatsvinden met maximaal 40 personen. Fysiek contact mag niet. Verplicht mondmasker vanaf 12 jaar. 
 • Burgerlijke huwelijken worden toegestaan, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 40 personen + het bruidspaar met mondmasker verplicht voor +12 jaar. 
 • Begrafenissen en crematies kunnen plaatsvinden maar steeds met respect van de social distancing maatregelen (1,5 meter tussen personen) en met maximaal 40 personen en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.
 • Het is toegelaten om een koffietafel te organiseren voor maximum 40 personen mits naleving van de afstandsregels. 

Kijk op www.parochieinbeveren.be voor meer info over de religieuze diensten.

De begraafplaatsen zijn open. Respecteer de veiligheidsmaatregelen. In het Allerheiligenweekend geldt mondmaskerplicht voor 12+ jaar op de Beverse begraafplaatsen.

FINANCIËLE ONDERSTEUNING VERENIGINGEN

De corona-crisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, besliste de Vlaamse regering om 83,9 miljoen ter beschikking te stellen van alle Vlaamse gemeenten.
Met een brief aan de Beverse verenigingen wil het het gemeentebestuur graag tegen uiterlijk 15 september een idee krijgen van de financiële impact die de corona-crisis op het Beverse verenigingsleven heeft, als insteek voor een billijke en rechtvaardige ondersteuning vanuit dit noodfonds.