Zorg en gezondheid

Patiënten met symptomen die op een mogelijke besmetting COVID-19 kunnen wijzen, dienen zich eerst telefonisch te melden:

 • op weekdagen bij de eigen huisarts.
 • in het weekend bij de huisartsenwachtpost 03 361 03 61.
 • het is niet de bedoeling dat er rechtstreeks naar de spoedgevallendienst wordt gegaan.

De huisarts zal deze patiënten, indien nodig, doorverwijzen naar een collega-huisarts in de tijdelijke wachtpost in het AZ Nikolaas, campus Sint-Niklaas - Moerlandstraat.

De huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas (Prinses Josephine Charlottelaan) blijft gewoon bereikbaar voor alle andere niet-coronagerelateerde klachten. De wachtposten in Beveren en Sint-Gillis-Waas zijn tijdelijk gesloten.


Om een goede basiszorg te garanderen gaan huisartsen en ziekenhuizen als volgt te werk:

 • U kunt het ziekenhuis enkel in na doorverwijzing van de huisarts voor ernstige acute aandoeningen.
 • De spoedafdeling is niet langer vrij te betreden voor mensen met een luchtweginfectie. Neem hiervoor altijd contact met uw huisarts of in acute situaties met het noodnummer 112. De routinebehandelingen worden uitgesteld.
 • Bezoek is niet langer toegestaan in het ziekenhuis. Enkel kinderen, vrouwen die moeten bevallen en minder mobiele patiënten mogen begeleid worden door 1 persoon. Wie persoonlijke spullen van een familielid in het ziekenhuis wil afzetten of ophalen, dient zich te melden aan het onthaal.
 • De huisartsen houden geen vrije consultaties meer.
 • Afspraken kunnen niet langer online worden ingeboekt maar dienen telefonisch gemaakt te worden: zo kunnen patiënten met een luchtweginfectie gescheiden worden van patiënten met andere medische problemen
 • De huisbezoeken worden tot een minimum beperkt om tijd vrij te maken zoveel mogelijk patiënten te helpen.

 • Mondmaskers. Wie wil helpen door zelf mondmaskers te maken, volgens de regels en patronen zoals de FOD Volksgezondheid die heeft meegegeven: deze zijn zeker welkom in onze woonzorgcentra.
 • Garantie voor welzijnssectoren: Vlaamse regering staat garant voor de zorg. Er wordt een regeling uitgewerkt in de komende dagen om te zorgen dat welzijnsvoorzieningen niet in financiële problemen komen.
 • Kinderopvang: essentieel om ouders werkzaam in cruciale sectoren als zorg, veiligheid, voeding, … aan het werk te houden. We garanderen de inkomsten van kinderopvang. Mensen die kinderen niet naar opvang brengen, zullen niet moeten betalen.
  De kinderdagverblijven blijven open. Kinderen die ziek zijn blijven thuis. Personeel én ouders moeten strikt de veiligheidsvoorschriften volgen.
 • Vaccinaties door Kind en Gezin worden gestaakt tot 5 april. In die periode ontwikkelen we een werkorganisatie om vaccins daarna terug te kunnen toedienen onder de nodige randvoorwaarden.

 • De kliniek voor Dagbehandeling van Sint Lucia aan het station, sluit vanaf maandag 23/03/2020 de deuren.

De lopende begeleidingen worden telefonisch verdergezet. Er worden voorlopig geen nieuwe begeleidingen opgestart. Cliënten mogen wel aangemeld worden. Men is zich nog aan het organiseren om telefonisch of via beeldbelapplicaties te werken. Het is dus mogelijk dat mensen die volgende week aangemeld worden, op een later tijdstip door KDB gecontacteerd worden om begeleiding op te starten.

Het algemeen nummer 03 760 07 51 blijft in gebruik.
De mobiele equipe blijft ook actief, maar zal ook meer telefonisch werken. De aanmelding van cliënten voor het mobiel team blijft voorlopig via de huisarts verlopen.

 • ALLE BEVOLKINGSONDERZOEKEN OPGESCHORT TOT EN MET 26 APRIL

De komende weken zijn belangrijk in het afvlakken van de corona-pandemie. Om de belasting van onze gezondheidszorg door preventieve onderzoeken te verminderen, werd beslist om alle bevolkingsonderzoeken naar kanker tijdelijk op te schorten.

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

  • Alle geplande afspraken voor een screeningsmammografie worden vanaf maandag 16 maart t.e.m. zondag 26 april 2020 geannuleerd.
  • Voorlopig zal men geen nieuwe afspraken inplannen tot er meer duidelijkheid is.
  • Indien je afspraak nu geannuleerd werd, hoef je zelf niets te ondernemen. Zodra dit mogelijk is, zal je een nieuwe uitnodigingsbrief ontvangen met een nieuwe afspraak.

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker en Baarmoederhalskanker

  • Vanaf 17 maart zullen er geen uitnodigingen of herinneringen verstuurd worden.
  • Alles wat reeds verstuurd was, zal nog afgewerkt worden indien de stalen binnenkomen. De resultaten zullen wel nog verstuurd worden.


Meer info en de richtlijnen per bevolkingsonderzoek:  www.bevolkingsonderzoek.be

 • WOONZORGCENTRA, VOORZIENINGEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, PSYCHIATRIE

De Vlaamse woonzorgcentra sluiten de deuren verplicht voor alle bezoekers tot zondag 19 april. Bezoek van naaste familieleden is ook niet toegelaten. Vanaf zaterdag 14/3 sluiten centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang.
Ook alle residentiële voorzieningen voor personen met een handicap sluiten voor bezoek. De toegang wordt beperkt tot de bewoners, het personeel en de vrijwilligers.
De gemeenschappelijke zit- en eetkamers, en de ruimtes voor gemeenschappelijke activiteiten en dagbestedingsactiviteiten van een psychiatrisch verzorgingstehuis worden alleen toegankelijk voor bewoners, personeel en vrijwilligers werkzaam in het psychiatrisch verzorgingstehuis. Bezoekers van psychiatrische verzorgingstehuizen mogen geen toegang tot deze gemeenschappelijke ruimten krijgen.
Ook de centra voor kortverblijf type 2 en 3, waar respijtzorg wordt geboden aan specifieke doelgroepen zoals ernstig zieke kinderen of mensen met een levensbedreigende aandoening, sluiten voor bezoek.