Nucleaire veiligheid

Als inwoner van Beveren woont u in de omgeving van een nucleaire installatie. Ondanks de uitgebreide veiligheidssystemen, strikte voorschriften en strenge controles, is een nucleair ongeval nooit helemaal uitgesloten. Daarom bestaan er ook noodplannen.

Als er zich ondanks alles toch een ongeval in een nucleaire installatie zou voordoen, dan kan dit samengaan met de uitstoot van radioactieve stoffen, waaronder radioactief jodium.

 • U kunt zich hiertegen beschermen door te schuilen. Dit is een zeer doeltreffende maatregel. Ga of blijf dus binnen en luister naar de media voor verdere informatie.
 • Er kan beslist worden om over te gaan tot evacuatie, maar dit gebeurt enkel indien dit veilig kan verlopen. Het zou immers gevaarlijk zijn om te evacueren wanneer men zich onder een radioactieve wolk bevindt.
 • Om u te beschermen kan de overheid ook de inname van niet-radioactief jodium aanbevelen.

JODIUMTABLETTEN GRATIS VIA DE APOTHEEK

 De gemeente Beveren ligt binnen de perimeter van 20 km rond de kerncentrale van Doel. Tijdens de grote informatiecampagne in 2011 kon elke inwoner van Beveren al gratis nieuwe jodiumtabletten afhalen bij een Beverse apotheek.

 • Iedere inwoner van Beveren kan nog steeds gratis jodiumtabletten afhalen bij een Beverse apotheek op vertoon van de identiteitskaart.
 • Opgelet! Op de nieuwe verpakkingen staat enkel een productiedatum, dat is dus géén uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Collectiviteiten zoals bv. bedrijven, scholen en kinderdagverblijven vullen eerst een formulier in via de website www.nucleairrisico.be Na goedkeuring van de aanvraag krijgen ze via email een document waarmee ze naar een Beverse apotheek kunnen gaan.
 • Scholen en kinderdagverblijven werden in 2011 actief aangespoord om jodiumtabletten aan te vragen en af te halen. Nadien moesten de directies bevestigen dat dit gebeurd was. Dit wordt periodiek gecontroleerd.
 • Binnen de 10 km zone zijn collectiviteiten verplicht om een deel van hun intern noodplan aan nucleaire risico’s te wijden.
 • Iedere apotheek in Beveren is verplicht om een opgelegde voorraad jodiumtabletten in de zaak te bewaren voor eventuele extra distributie. Ook dit wordt periodiek gecontroleerd.

JODIUMTABLETTEN NIET ZOMAAR INNEMEN

Jodiumtabletten zijn een geneesmiddel. Neem de tabletten alleen na aanbeveling door de overheid. Die aanbeveling zal verspreid worden via radio, televisie en het telefonisch alarmeringssysteem BE-Alert. Het innemen van jodiumtabletten is een voorzorgsmaatregel die zelfs na het voordoen van een nucleair ongeval niet altijd moet worden toegepast. Jodiumtabletten bieden u immers geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam worden opgenomen. Tegen die stoffen beschermt u zich best door tijdig te schuilen.

Bij een nucleair ongeval kan radioactief jodium vrijkomen. Het kan via de luchtwegen of besmet voedsel in het lichaam terechtkomen. De schildklier slaat jodium op tot ze ermee verzadigd is en zorgt op die manier voor een bestraling van binnen uit. Door die voortdurende bestraling neemt de kans op kanker en andere aandoeningen aanzienlijk toe. Door uw schildklier op het juiste tijdstip te verzadigen met het niet-radioactief jodium in de tabletten, verhindert u dat deze radioactief jodium opneemt. Het juiste tijdstip wordt door de overheid meegedeeld in haar aanbeveling.

Volg bovendien de dosering zoals aangegeven in de bijsluiter. Ze is verschillend afhankelijk van de leeftijd. Hoe jonger, hoe belangrijker het is u te beschermen tegen besmetting van radioactief jodium. Vooral baby’s en jonge kinderen lopen een verhoogd risico. Dat geldt nog meer voor diegenen die nog voor hun geboorte, in de buik van hun zwangere moeder, worden blootgesteld. Zo moeten jodiumtabletten prioritair worden toegediend aan kinderen en aan zwangere vrouwen (om hun ongeboren baby te beschermen). De bijsluiter geeft u ook een overzicht van gevallen waarin het gebruik van de tabletten beter vermeden wordt. Behoort u tot één van de omschreven gevallen, neem dan preventief contact op met uw huisarts of specialist.

Bij personen ouder dan 40 jaar wordt de noodzaak voor inname van de jodiumtabletten betwist. Verzadiging van de schildklier is bij die leeftijdsklasse vaak minder aangewezen.

WAT KUN JE DOEN BIJ EEN NUCLEAIR ONGEVAL?

Zodra er zich een ernstig nucleair ongeval zou voordoen, komen deskundigen en beleidsverantwoordelijken samen in crisiscentra om te overleggen en om hun acties op elkaar af te stemmen. Ze geven je aanbevelingen en ze nemen de nodige maatregelen om je te beschermen. Je eigen bescherming en die van je familie, begint bij jezelf. Je kunt heel wat doen.

Een nucleair ongeval in een kerncentrale kan samengaan met een uitstoot van radioactieve stoffen, waaronder radioactief jodium. Je kunt je hiertegen beschermen door te schuilen. Dat is een heel doeltreffende maatregel.

De belangrijkste raadgevingen zijn:

 1. Blijf binnen of ga naar binnen. Schuilen in een gebouw is een eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregel om je te beschermen. Blijf binnen tot het alarm officieel wordt opgeheven.
 2. Sluit ramen en deuren. Neem plaats in een centrale ruimte op de benedenverdieping. Verwijder je van de ramen. Die bieden minder bescherming dan een muur.
 3. Luister naar de radio en kijk tv voor nieuwe raadgevingen en nieuwe informatie.
 4. Telefoneer niet onnodig. Een overbelasting van het telefoonnetwerk kan de hulpverlening verstoren.
 5. Laat je kinderen op school. Binnen blijven is ook hun beste bescherming. De leerkrachten volgen dezelfde richtlijnen als jij.

MEER INFORMATIE

Bovenstaande informatie is gebaseerd op bestaande informatiecampagnes van de Federale Overheid en werd bewust beknopt gehouden. Meer gedetailleerde informatie en aanbevelingen kunt u via onderstaande websites terugvinden. Op de website Nucleair Risico (www.nucleairrisico.be) vindt u heel wat informatie over nucleaire risico’s die kunnen leiden tot de activering van het noodplan. U vindt hier dus info over de voorbereiding op een eventueel nucleair ongeval. Zoekt u meer algemene informatie over de talrijke aspecten van het voorkomen en de toepassingen van ioniserende straling in het dagdagelijkse leven (medisch, natuurlijk, kosmisch, industrieel, …), dan kan u hiervoor steeds terecht op de website van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)