Vrije Tijd

Alle activiteiten
nov
15
De groene berm in woonstraten worden dikwijls gebruikt als parkeerplaats terwijl dit volgens de wegcode verboden is.
nov
8
De gevaarlijke fietsoversteek in Zillebeek wordt verwijderd en zal worden vervangen door een fietspad aan beide kanten van de straat. UPDATE
nov
7
Het Havenbedrijf Antwerpen wil de infrastructuur aan de Europaterminal vernieuwen. Voor dit project dient een project-MER te worden opgemaakt als onderdeel van de omgevingsvergunning. Het dossier is te raadplegen via https://www.portofantwerp.com/...