Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren in Beveren

De jeugddienst trok in het voorjaar van 2019 op pad om te weten te komen hoe kinderen en jongeren het ervaren om in Beveren te wonen, te spelen, naar school te gaan.

In juni bracht een delegatie van 6 leerlingen een bezoek aan de burgemeester. Ze kregen ruim de tijd om enkele kritische vragen stellen en overhandigden hem alle suggesties van de jongeren om het beleid nog meer af te stemmen op hun noden.

ENKELE CIJFERS

  • 1 389 kinderen uit 11 lagere en 2 middelbare scholen vulden de online bevraging in.
  • We gingen in dialoog met 382 kinderen in 14 klassen uit 6 verschillende lagere scholen.

BELANGRIJKSTE RESULTATEN
Kinderen maken zich vooral bezorgd over veilig verkeer en voldoende, kwalitatieve speelruimte.

  • Kinderen willen een veiligere schoolomgeving met fietsstraten aan elke school. Ze suggereren ook een uitbreiding van zone 30 en wensen meer en veilige fietspaden.
  • Kinderen wensen voldoende speelruimte met meer groen en uitdagingen. Ze willen die speelzone’s ook graag op een veilige manier kunnen bereiken. Verder houden ze niet van sluikstort, hondenpoep en rokende mensen op de speelpleintjes.