Bebloemingswedstrijd 2017

 • De deelname aan de wedstrijd is gratis.
 • Alleen gevels en voortuinen op grondgebied van Groot-Beveren komen in aanmerking.
 • De wedstrijd wordt opgesplitst in 3 categorieën, nl. 
 1. voor het versieren van gevels d.m.v. venster-bakken en/of een straatgeveltuintje
 2. voor de inrichting en het verzorgen van voortuintjes en 
 3. voor tuintjes met vooral bijenvriendelijke planten.
 • In de loop van de zomer zal een jury de deelnemers bezoeken om de tuinen te quoteren.
 • De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gebracht waar zij hun prijs mogen afhalen.
 • De beslissing is onherroepelijk en onbetwistbaar.
 • De inrichting gaat uit van het gemeentebestuur Beveren samen met de deelnemende bloemisten aan de bloemenmarkt op 28 mei in de Pater Vergauwenstraat, Verrebroek
 • De inschrijving moet gebeuren op de daartoe bestemde inschrijvingsstrook en moet duidelijk ingevuld en ondertekend, ten laatste in ons bezit zijn op 30 juni 2017


Gemeentebestuur Beveren
Groendienst
Stationsstraat 2
9120 BEVEREN
groendienst [at] beveren [dot] be
of bij een deelnemende bloemist aan de bloemenmarkt.