Subsidie Europese wedstrijden of wedstrijden van topsportniveau

Wat? 

Elke erkende Beverse sportvereniging kan een subsidie organisatie en/of deelname voor Europese wedstrijden en tornooien in poulesysteem aanvragen.

Voorwaarden: 

1. De sportvereniging beoefent een Olympische ploegsport;

2. De sportvereniging kan aantonen dat de wedstrijden van topsportniveau zijn

Hoe? 

Elke sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie voor deelname aan Europese wedstrijden of andere wedstrijden van topsportniveau, volgt onderstaande procedure:

a. Indienen aanvraag dossier minimum 3 maanden voor de deelname op de daarvoor bestemde formulieren;

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de deelname, het afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren;

c. Advies GSR Beveren aan de hand van de wedstrijdplaats:

1. 1250€ voor de thuiswedstrijden

2. 1250€ voor de uitwedstrijden in buurlanden van België

3. 1875€ voor de uitwedstrijden in niet-buurlanden van België

d. College beslist na advies GSR Beveren welk bedrag zal gesubsidieerd worden

e. De subsidie wordt uitbetaald aan de sportvereniging.

Elke sportvereniging die in aanmerking wil komen voor een subsidie voor organisatie van een Europese wedstrijd of een andere wedstrijd van topsportniveau (max. eenmaal om de 5 jaar), volgt onderstaande procedure:

a. Indienen aanvraag dossier minimum 3 maanden voor de organisatie op de daarvoor bestemde formulieren;

b. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub de medewerking van gemeente Beveren te vermelden in alle publicaties aangaande de activiteit;

c. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de organisatie, het afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren;

d. Advies GSR Beveren aan de hand van:

     1. Het niveau van het sportevenement;

     2. De uitstraling van de sporttak;

     3. De mogelijke impact van het sportevenement en de promotionele waarde voor de gemeente;

     4. Gemaakte kosten mits voorlegging bewijsstukken;

     5. Verkregen inkomsten.

d. College beslist na advies GSR Beveren welk bedrag zal gesubsidieerd worden, dit met een maximum van 15.000 €

e. De subsidie wordt uitbetaald aan de sportvereniging.

Afleverende dienst: 
Sportraad
secretariaat: Sportdienst Beveren - Klapperstraat 103
9120 Beveren
België
03 750 18 85