Subsidie voor individuele sportbeoefenaar

Wat? 

Een individuele sportbeoefenaar is een atleet die deelneemt aan een competitie als individu in een individuele sporttak. De individuele sportdisciplines waarbij ook in duo, trio en/of clubverband kan aangetreden worden in de bedoelde competities vallen hier niet onder. De professionele sportbeoefenaars komen niet in aanmerking. Voor de definitie van professionele sportbeoefenaar gelden de bepalingen en omschrijvingen van de wetgeving en decreten terzake.

Voorwaarden: 

1. De individuele sportbeoefenaar is lid van een erkende Beverse sportclub;

2. De individuele sportbeoefenaar is woonachtig in Beveren;

3. De individuele sportbeoefenaar heeft de max. leeftijd van 18 jaar niet overschreden;

4. De individuele sportbeoefenaar neemt deel in een erkende sportdiscipline (BOIC, BLOSO, VSF) aan de Europese en/of wereldkampioenschappen en/of Olympische spelen en/of World games en/of wereldbekerwedstrijden;

5. De individuele sportbeoefenaar verbindt zich er toe het extra subsidiegeld integraal te besteden aan de deelname van de erkende competitie;

6. De sportclub heeft minimum 1 jaar competitie sportwerking;

7. De sportclub dient een aanvraag voor betoelaging in bij de sportdienst die belast wordt met de controle van de gevraagde toelage en de te vervullen modaliteiten;

8. De sportclub is aangesloten bij een overkoepelende en erkende sportfederatie in een erkende sportdiscipline.

 

Individuele topsporters uit onze gemeente die hun sport niet in onze gemeente kunnen beoefenen komen ook in aanmerking voor deze subsidie mits zij voldoen aan volgende criteria:

1. Aangesloten zijn bij een erkende sportclub (attest van lokale gemeentelijke sportdienst);

2. Geen subsidies ontvangen van de gemeente waar hun sportactiviteiten plaats vinden;

3. Sporters zelf leveren het bewijs dat hun sportdiscipline niet op het grondgebied Beveren kan beoefend worden door o.a. afwezigheid van een actieve sportclub en/of geen geschikte accommodatie.

Hoe? 

Elke individuele sportbeoefenaar die in aanmerking wil komen voor een subsidie individuele sportbeoefenaar, volgt onderstaande procedure:

1. Indienen aanvraag dossier door de sportclub minimum 3 maanden voor de deelname op de daarvoor bestemde formulieren met de officiële aanduiding door de organiserende instantie;

2. Bij aanvaarding van de aanvraag dient de sportclub, maximaal 2 maanden na de deelname, het afrekening dossier in op de daarvoor bestemde formulieren;

3. Advies GSR Beveren aan de hand van het land waar de kampioenschappen plaats vinden en de gemaakte kosten (inschrijvingsgeld en/of vervoerskosten):

a. In buurland van België     max. 125 €

b. Binnen Europa                 max. 250 €

c. Buiten Europa                  max. 375 €

4. College beslist na advies GSR Beveren welk percentage van de kosten gesubsidieerd zal worden;

5. De subsidie wordt uitbetaald aan de betreffende individuele topsporter

Afleverende dienst: 
Sportdienst
Klapperstraat 103
9120 Beveren
België
03 750 18 80
Sportraad
secretariaat: Sportdienst Beveren - Klapperstraat 103
9120 Beveren
België
03 750 18 85