Erfgoedhuis Hof ter Welle

Anna Piersdreef 2, 9120 Beveren (parkeergelegenheid via Lesseliersdreef)

03 750 18 75

erfgoedhuis [at] beveren [dot] be

Hof ter Welle

Open

  • woensdag- en zondagmiddag van 14 tot 17 uur
  • na afspraak
  • gesloten in december en januari
  • gratis gidsenrondleidingen: elke vierde zondag van de maand van mei tot september

ERFGOEDHUIS

De gemeente Beveren bundelt in het Erfgoedhuis Hof ter Welle haar erfgoedcollecties*: de gemeentelijke kunstcollectie, de museale collectie en de erfgoedbibliotheek. Het Erfgoedhuis zal de nauwe samenwerking tussen de lokale erfgoedactoren breder uitbouwen en professionaliseren. Op die manier komt het rijke verleden van het Land van Beveren tot leven in boeiende verhalen en verrassende activiteiten. Het kasteel speelt daarin een bijzondere rol. 

HOF TER WELLE

Verscholen achter een statige beukendreef en omsloten door een imposante walgracht, ligt het kasteel Hof ter Welle.
Deze unieke erfgoedsite, beschermd als landschap en monument, gaat terug tot de dertiende eeuw. Het domein evolueerde van een omwalde herenhoeve in de late middeleeuwen tot een riant renaissancekasteel in de zeventiende eeuw. Het kasteel Hof ter Welle werd beschermd als monument in 1974.

Achtereenvolgens waren de adellijke families Welle, Vilain, Pottelsberghe en del Plano eigenaar van de heerlijkheid Welle.
In 1723 kocht de geestelijke dochter Anna Francisca Piers (1664-1751) het kasteel. Zij wendde haar fortuin aan om Hof ter Welle, omgedoopt tot Geestelijk Hof, om te bouwen tot weeshuis. Ze verschafte er onderdak aan jonge meisjes. In 1727 richtte ze de kloosterorde ‘Congregatie van Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie’ op, die in 1751 de barokke kapel liet bouwen. De laatste zusters verlieten Hof ter Welle in 1988. Het dienstencentrum Hof ter Welle vzw nam hun sociale taken over.
De gemeente Beveren kocht de gebouwen in 1980. Na instandhoudingswerken, werd het kasteel tussen 2015 en 2017 gerestaureerd en ingericht als Erfgoedhuis van de gemeente Beveren.

MUSEUM EN KUNSTVITRINE

De gemeentelijke museale collectie bestaat vooral uit objecten die leven en werk van de bewoners van het Land van Beveren in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw illustreren: landbouw, kant- en borduurwerk, klompenmakerij, bier- en limonadebrouwerijen, het lokale onderwijs, volksdevotie, verenigingsleven, enzovoort. Het eigentijds museum toont hoe het leven in het Land van Beveren in die periode verliep.
De kunstcollectie bestaat hoofdzakelijk uit werken van kunstenaars die afkomstig zijn uit de huidige gemeente Beveren: Piet Staut, Albert Ciamberlani, Ward De Dobbelaer, Wim van Remortel, Jos Hendrickx, George Staes, Albert en René Hulstaert, ... In de vitrine presenteert het Erfgoedhuis driemaandelijks een nieuwe selectie uit het kunstdepot.

Raadpleeg de volledige catalogus van de kunstcollectie online: www.erfgoedinzicht.be
Raadpleeg stukken uit de collecties (kunst en erfgoedbibliotheek) in de studiekamer via gemeentearchief Beveren: 03 750 17 50 of archiefdienst [at] beveren [dot] be

STUDIE- EN VERGADERRUIMTES

Geïnteresseerden kunnen stukken uit de collecties raadplegen in de studiekamer van het Erfgoedhuis. Vooral de uitgebreide erfgoedbibliotheek loont de moeite.
De kapel en de Congregatiekamer maken deel uit van de vergaderinfrastructuur van het Erfgoedhuis. Ze kunnen ook door verenigingen en organisaties worden gehuurd voor studiedagen of overlegmomenten.

Congregatiekamer (40 m²)
maximum 25 personen in vergaderopstelling

Kapel (70 m²)
maximum 100 personen in leeszaalopstelling

BEGELEID BEZOEK

Als individuele bezoeker kan u Hof ter Welle met gids bezoeken van mei tot september. De gids wacht u op om 15 uur aan de toegangspoort van het erfgoedhuis. Dit bezoek is gratis. In augustus en september: inschrijven verplicht, zie hier voor meer info.