Belleman

Op zaterdag 6 juni 2015 overleed geheel onverwacht onze belleman Roland Verbeke. Langs deze weg wil gemeente Beveren haar deelneming aan de echtgenote van Roland en zijn familie overbrengen.

Roland Verbeke heeft de eer de eerste officiële belleman of stadsomroeper van Beveren te zijn. Hij werd gedoopt in 2002, Gerard Vercauteren, stadsomroeper van Temse, is zijn peter. De benaming 'belleman' is een verwijzing naar de bel die de stadsomroeper gebruikt om de aandacht te trekken. Sinds een aantal jaren wordt dit folkloristisch ritueel in verschillende steden en gemeenten in ere hersteld. De functie 'stadsomroeper' is afgeleid van het Engelse 'Town Crier', iemand die vooral in vroegere eeuwen vanop de pui van het gemeentehuis of roepsteen bij kerken gemeentelijke berichten voor de menigte op het dorpsplein aankondigde, of eerder brulde want zo'n stadsomroeper beschikte over een flinke stem. Tegenwoordig is de rol van de belleman beperkt tot het aankondigen van evenementen en feesten in de gemeente. Maar in Beveren kan de belleman ook ingehuurd kunnen worden voor bijvoorbeeld openingen van winkels of door verenigingen. Hij is een ambassadeur voor zijn gemeente.

Het is geen toeval dat bij de zoektocht naar een belleman het oog gevallen is op Roland Verbeke. Roland is aktief in verschillende verenigingen, is een gedreven man en heeft een stem als een klok. Hij is aktief bij de Sint-Jansfeesten, de Puitenslagersfeesten, de Beverse Feesten en bij carnaval in Haasdonk. Ook het idee om in Beveren een belleman aan te stellen werd door hem zelf gelanceerd.

De belleman van Beveren draagt een op maat gemaakt kostuum in Engelse stijl. Vanzelfsprekend in de Beverse kleuren blauw en geel.

Iedereen kan beroep doen op de belleman maar de gemeente heeft voorrang bij de keuze van evenementen waar de stadsomroeper aanwezig zal zijn.