Grenspark Groot-Saeftinghe

Grenspark Groot-Saeftinghe is een fraai grensgebied van Linieland Waas en Hulst, tussen België en Nederland: 8 partners engageren zich om de komende jaren de handen in elkaar te slaan en een internationale trekpleister met unieke topnatuur te realiseren.

In het project staan 3 activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie van de getijdennatuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden.
Om die doelen te bereiken worden onder meer broedeilanden, poelen, een vispassage, een toren, een bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd.

In de infokeet krijg je meer uitleg hoe de natuurgebieden van het toekomstig Grenspark er zullen uitzien.
locatie: Zoetenberm 6a, Doel
contact: 03 575 91 73
openingsuren: elke zondag van 13 tot 16 uur

Op bepaalde data gaan er ook Grensparkwandelingen door, raadpleeg hiervoor de wandelkalender.
Wandelingen op aanvraag: werfbezoek met gids voor groepen 12 - 50 personen (week/weekend)
contact: 03 283 64 70 - info [at] hedwigeprosper [dot] be - www.hedwigeprosper.be