Groepsbezoeken

MONUMENTEN

Een aantal kerken en monumenten is vrij toegankelijk. Indien u echter beroep doet op een gids, krijgt u een deskundige uitleg en...ziet u veel meer!

Volgende bezoeken zijn mogelijk met gids:

 • Kasteel Cortewalle
  Beveren
  Een 15de-eeuwse waterburcht, die zich bevindt in een uitgestrekt park. Gerestaureerde benedenverdieping met huiskapel. Op de zolder is de blikvanger het gerestaureerde Aubussontapijt dat in een geklimatiseerde box ligt.
  Inkom: 0,50 euro per persoon (behalve voor kleuter- en lageronderwijs)

  Speciaal voor kleuters en leerlingen lager onderwijs: Kinderen op ontdekking in het kasteel!
  Kinderen zijn heel benieuwd naar wat zich afspeelde achter de muren van het kasteel Cortewalle. Daarom laten we hen graag op ontdekking komen! De gids verwelkomt de kinderen, vanaf de 2de kleuterklas, gekleed als "kasteelvrouwe" of "meid".
  Scholen die iets magisch aan hun bezoek willen toevoegen, kunnen voor de 1ste graad van het lager onderwijs kiezen voor de sprookjeswandeling. De gids laat de leerlingen kennis maken met enkele kamers van het kasteel Cortewalle aan de hand van drie sprookjes. De kinderen laten hun fantasie de vrije loop.

  Leerlingen van 2de en 3de graad lager onderwijs geloven niet echt meer in sprookjes. Maar er bestaan ook ontelbare gedichten over kastelen, ridders en prinsessen. Wat is een betere plek om ze tot leven te laten komen dan Cortewalle? In de feeërieke kamers van het kasteel leren de leerlingen over het leven op Cortewalle en krijgen ze passende poëzie te horen. Misschien schuilt er onder de leerlingen wel een dichter?

  Praktische info:
  Sprookjes- en gedichtenwandeling: 60 euro per klas, voor twee opeenvolgende klassen.
  Dankzij DynamoOPWEG wordt de klas gratis naar kasteel Cortewalle gebracht.

 • Fort Liefkenshoek
  Kallo
  Fort Liefkenshoek vindt u langs de Schelde, in de deelgemeente Kallo. Het is een militair bouwwerk uit eind 16de eeuw, aangelegd ter bescherming van de stad en de haven van Antwerpen tegen de Spaanse troepen onder leiding van Farnese. Het fort deed de voorbije eeuw o.a. dienst als quarantainestation, marinebasis en vakantieoord voor de beroepsmilitairen. Het fort is sedert 1985 beschermd als monument en als landschap. Het vormt één van de laatste stukjes groen te midden van het industrielandschap.
  De oudste gebouwen, de kat (halfcirkelvormig gebouw) en het kruitmagazijn, dateren uit de Napoleontische periode (1810-1811).
  In het bezoekerscentrum in lokaal 9 tot 12 van de kat komt de eeuwenlange strijd van de mens tegen het water op een multimediale manier aan bod. De intrigerende rol van fort Liefkenshoek loopt als een rode draad in het verhaal van overstromingen en inpolderingen, oorlogen en ontstaan van de landsgrens, visserij en landbouw, oprukkende industrialisering.
  De uitkijktoren en de dijkkruinwandeling rond het fort bieden een panoramisch zicht over de streek.

  Kinderen op ontdekking in het belevingscentrum.
  In lokaal 1 tot 8 van de kat maken kinderen en jongeren tot 14 jaar, maar ook hun ouders en grootouders, op een speelse manier kennis met de geschiedenis van het fort en de verhalen van de bewoners. Via allerlei spelletjes en doe-opdrachten worden zij ondergedompeld in het fantastisch verhaal dat dit indrukwekkend fort te vertellen heeft.
  Voor de scholen werden lespakketten voor eerste, tweede en derde graad basisonderwijs uitgewerkt. De pakketten zijn vakoverschrijdend en sluiten aan bij de eindtermen van het lager onderwijs. Ze worden gebruikt als voorbereiding of als verwerking in de klas.
  Het belevingscentrum wordt niet met een gids bezocht, maar moet wel vooraf aangevraagd worden bij de dienst toerisme.
  Raadpleeg educatieve pakketten voor meer info.

 • Hof ter Welle
  Beveren
  Unieke erfgoedsite, beschermd als landschap en monument, die teruggaat tot de 13de eeuw. Erfgoedhuis gemeente Beveren met kunstcollectie, museale collectie en erfgoedbibliotheek.
  Barokke kapel uit 18de eeuw.

 • Sint-Martinuskerk Beveren
 • Kapel O.-L.-Vrouw van Gaverland Melsele

Waaslandhaven

Kallosluis
De nieuw uitgebouwde havenzone op de linker Scheldeoever kreeg de naam Waaslandhaven. Het is een deel van de haven van Antwerpen, gelegen op het grondgebied Beveren, dat in volle ontwikkeling is. De zeesluis van Kallo was de eerste en tot half 2016 de enige toegang tot de Waaslandhaven.
In het sluisgebouw van de Kallosluis geeft de gids een overzicht van de plannen en realisaties rond de industrialisering van de linker Scheldeoever.

Kieldrechtsluis
De containertrafiek in de Antwerpse haven groeide zo fors dat de bestaande containerterminals hun maximumcapaciteit bereikten. Om aan deze exponentiële groei tegemoet te komen, werd op de linker Scheldeoever een nieuw containergetijdendok gebouwd, het Deurganckdok. In het verlengde hiervan opende in juni 2016 de nieuwe Kieldrechtsluis.
Het is de tweede sluis in de Waaslandhaven en de grootste sluis ter wereld. Ze is zo lang als een rij van 28 gelede bussen en zo breed als een snelweg met 19 rijstroken. Ze zorgt ervoor dat de Waaslandhaven haar rol in de ontwikkeling van de haven Antwerpen ten volle kan spelen.
Bij een bezoek aan de Kieldrechtsluis krijgt u op de tweede verdieping van het sluisgebouw een uitzicht over de sluis zelf, de dokken van de Waaslandhaven en de Schelde.

Hedwige-Prosperproject
Na de stormvloed van 1976 werd het sigmaplan in het leven geroepen ter beveiliging van het Zeescheldebekken en haar bewoners tegen overstromingen.
Het Hedwige-Prosperproject maakt deel uit van het geactualiseerde Sigmaplan, waarbij naast veiligheid ook gefocust wordt op onze leefomgeving.
De Hedwige-Prosperpolder wordt ingericht als intergetijdegebied. In dit 'natuurlijke zuiveringsstation' kunnen de getijden hun gang gaan, wat de kwaliteit van het Scheldewater en onze leefomgeving ten goede komt.

Bustocht
Tijdens een bustocht rond het volledige havengebied vertelt de gids over de belangrijkste bedrijven die zich vestigden in de Waaslandhaven, de infrastructuurwerken die uitgevoerd werden, de problemen van de landbouwers met natuurcompensaties en ontpoldering,... .

Kunst in de haven
Burcht Singelberg is een bedrijvencentrum aan de Schelde op het terrein van Katoen natie. Het is heel bijzonder om te zien hoe architectuur, landschap en kunst hand in hand gaan. Rondom de burcht krijgen topwerken van hedendaagse kunstenaars een centrale plek. U ontdekt er verrassend werk van Vlaamse en buitenlandse meesters: Michaël Aerts, pablo Atchugarry, Wim Delvoye, Atelier van Lieshout, Hubert Minnebo, Jef Mouton, Ramsey Nasr en Antonio Segui.
Raadpleeg burcht-singelberg voor meer info.

Actief

City Golf
City Golf is een ludieke variant op de klassieke golfsport en is ook wel bekend als stadsgolf. Bij City Golf speelt u niet naar een hole, maar naar een 'target'. Een target kan bijvoorlbeeld een fontein, zitbank of standbeeld zijn.

Een partijtje City Golf duurt ongeveer 2 uur. Voor aanvang krijgt iedere speler een golfinitiatie. De speler die het parcours in het minst aantal slagen speelt is de winnaar. Golfervaring is absoluut niet nodig en u hoeft ook niets mee te brengen, want alle golfmateriaal wordt voorzien. Een partijtje City Golf is enkel mogelijk op aanvraag en is zeker een leuke groepsactiviteit.

In Beveren kunt u op 2 plaatsen City Golf spelen, telkens met 6 'targets':

 • In centrum Beveren wandelt u van 'target' naar 'target' langs verschillende mooie plekjes. Zo hebt u op het einde een mooie wandeling gemaakt en ook kennis gemaakt met enkele monumenten.
 • In Fort Liefkenshoek, een unieke locatie gelegen aan de rand van de Waaslandhaven, hebt een prachtig uitzicht op de haven en de Schelde. Pauzeer tijdens de wandeling of daarna met een BONàPART, het bier met buskruit dat exclusief in het fort te verkrijgen is.

Verblijf een ganse dag in Beveren en combineer uw partijtje golf met een begeleid bezoek aan kasteel Cortewalle, Hof ter Welle, Fort Liefkenshoek of de Waaslandhaven.

praktische info:
Elke dag mogelijk na afspraak. Duurtijd 2 uur, min. 6 - max. 300 personen.
20 euro per persoon - groepstarieven vanaf 10 personen.
meer info & reservatie:
bvba City Golf 0498 395 694  -  info [at] city-golf [dot] be  -  www.city-golf.be

Ballonvaart
Ben je op zoek naar een unieke groepsuitstap? Misschien biedt een ballonvaart dan de oplossing. Een onvergetelijk avontuur waarbij men geniet van de mooiste uitzichten in onze regio.
Diverse opstijgplaatsen in het Waasland, maar wil je graag opstijgen vanuit een door jou gekozen grote beschikbare locatie in Beveren of omgeving? Ook dit is mogelijk!
meer info & reservatie:
C-air ballonvaarten - 0498 121 641 - info [at] cair-ballonvaart [dot] be
Spildooren Ballooning - 0472 65 12 35 - info [at] spildooren-ballooning [dot] be

Op tocht met de vespa
Zin om er met de familie of vrienden eens op uit te trekken? Vespa Waasland biedt tochten aan van een halve of een volledige dag. Een leuke manier om de landelijke en zeer rustige omgeving van Beveren en het Waasland op een aangename manier te ontdekken.
prijzen: halve dag: 50 of 55 euro  |  volledige dag: 80 of 90 euro
meer info & reservatie:
Vespa Waasland 0479 488 154  -  steven@vespawaasland  - www.vespawaasland.be

Historische wandeling "De markt waar alles om draait"
De gids belicht de betekenis van de heerlijkheid Beveren en maakt een reis in de tijd om de geschiedenis van het marktplein te reconstrueren. Vertrekkend van de vroegste bewoning tot de huidige functie als centrum van Beveren, met een focus op de middeleeuwse en de 19de-eeuwse situatie.

Dorpswandeling Doel
U maakt kennis met de monumenten van dit kleine Scheldedorp (molen, kerk, Hooghuis), maar ook met de Schelde en met de problemen die deze stroom voor het dorp teweegbracht.

Wandeling Prosperpolder
Prosperpolder was het decor van het gehucht Kerke of Knorrendonk in de TV-serie 'Den Elfde van den Elfde'. De gids vertelt u alles over het dorp en de kerk, de Prosperhoeve, het Hedwige-Prosperproject, de grens met Nederland,...

Natuurwandeling Doelpolder Noord
U maakt kennis met het natuurgebeid Doelpolder Noord, Ouden Doel en het Paardenschor.
Doelpolder Noord is een paradijs voor weidevogels en in de winter een verzamelplaats voor doortrekkende en overwinterende steltlopers, eenden en ganzen die er komen rusten en voedsel zoeken.

Het Paardenschor werd met zand opgehoogd voor de bouw van de kerncentrale. In 2004 werden 14 hectare van dit schor opnieuw afgegraven tot zijn oorspronkelijke niveau. Zo komt het gebied opnieuw twee keer per dag onder water te staan. In de modderige slikken van het Paardenschor krioelen miljoenen waterdiertjes, waar watervogels tuk op zijn. Op de schorren verschijnen planten als zeekraal, zeeaster en Engels slijkgras. Deze planten zijn bestand tegen een regelmatig 'snuifje' zout van het brakke Scheldewater.

De gids belicht de evolutie van de streek met als voornaamste onderwerpen: de Zoetenberm, het ontstaan van de poldergehuchten, Prosperpolder en de evolutie naar overstromingsgebied.

Opmerking: het is een gebied met veel water en weidevogels. Ideaal voor een bezoek na het broedseizoen (midden juni tot maart) en het meest attractief vanaf november met de vele trekvogels (ganzen).

Natuur

Hof ter Saksen

Het domein Hof ter Saksen is een van de schaarse gesloten parkbossen in het Waasland. De oudste vermelding van het goed situeert zich in de Middeleeuwen. Op het einde van de 18de eeuw kreeg het huidige kasteel in neoclassicistische stijl stilaan zijn huidige vorm. Het is bepalend voor het karakter van het park en werd gerestaureerd.
Het prachtige park van 13,5 ha, beschermd als landschap, geeft een afwisselend beeld met grote boomgroepen, nieuwe aanplantingen, gazons en waterpartijen. In de natuurtuin geven de aangelegde landschapstypes een beeld van de landschappelijke rijkdom van het Land van Waas.
Ook gespecialiseerde groepen tuinbouw, onderwijsopleidingen of andere beroepsmensen kunnen in het Hof ter Saksen terecht voor een interessant begeleid bezoek. In een plantenverzameling van wel 4 500 plantensoorten kan u planten vergelijken, indelen, maar vooral goed waarnemen. Ecologie of de relatie dier/plant/mens en natuurbeheer komen uitvoerig aan bod in de natuurtuin, beekvallei en hoogstamboomgaard.

Kinderen op ontdekking in het park
De gemeentelijke groendienst werkte voor de scholen, zowel op het niveau van kleuters als van lager en secundair onderwijs, begeleide wandelingen uit. Wat dacht u van het Kabouter- of Konijnenpad, het Lieveheersbeestjespad of een Paddenstoelentocht? Of werkt u liever met één van de leskisten (water of bodem)?
meer info & reservatie:
Natuurontwikkeling 03 750 18 60  |  natuurontwikkeling [at] beveren [dot] be

Verdronken Land van Saeftinghe
Dit unieke, uitgestrekte natuurreservaat met een oppervlakte van 3 500 hectare ligt net over de Nederlandse grens en sluit aan bij Prosperpolder. Het is het grootste brakwatergebied van West-Europa (brak = half zout) en doet dienst als watervang bij vloed. Het Bezoekerscentrum (toegang tijdens de gewone openingsuren kost 2 euro of 1 euro voor -16 jaar) is een weergave van wat in het natuurgebied te zien is. Er is ook mogelijkheid tot een korte wandeling in het natuurgebied zelf.

Munkhaven Cottage Gardens
In Verrebroek ligt een toontuin van 8 100 m2, ingericht volgens de principes van de Engelse cottagetuin. Het geheel vormt een verzameling van tuinen die samen de nodige afwisseling geven. De witte tuin, het binnenhof en de knopentuin vormen het formele deel van de tuin. Het informele deel met de groentetuin en boomgaard, die gevolgd worden door een wildere parktuin waar het landgoedgevoel om de hoek komt kijken, sluit perfect aan. Een verzonken tuin met zonneborder van 170 m2 en een hydrangeatuin werden aangelegd.

PRAKTISCHE INFO

 • Bezoek is mogelijk na afspraak van april tot november.
 • Aantal personen: min. 15 - max. 30.
 • Duurtijd bezoek: 1 uur.
 • Kostprijs:
  5 euro per persoon
  15 euro per persoon voor VIP-tour (begeleid bezoek afgesloten met afternoon tea).
 • Honden niet toegelaten.

meer info & reservatie:
0493 247 010  |  www.munkhavencottagenl.weebly.com

Arboretum Grootenbosch
Onderneming Grootenbosch is gespecialiseerd in het verzamelen, kweken en verkopen van bijzondere bomen en struiken. Sedert 1983 worden planten geselecteerd op basis van esthetische kenmerken, dendrologische waarden en duurzaamheid. Het bestand wordt jaarlijks uitgebreid en verbeterd en is uitgegroeid tot een collectie van meer dan 1 000 bomen en struiken.

PRAKTISCHE INFO

 • Bezoek is mogelijk na afspraak.
 • Aantal personen: min. 15 - max. 40.
 • Prijs: 5 euro per persoon.

meer info & reservatie:
www.arboretumgrootenbosch.be

PROEVEN EN GENIETEN

Saeftingher hof
Het Saeftingherhof ligt in Prosperpolder, vlakbij de Nederlandse grens en bij het Verdronken Land van Saefthinghe. Hier worden runderen van het Belgisch wit-blauwe ras gekweekt. Dit ras staat bekend om zijn rustige karakter en zijn grote spierontwikkeling.
De koeien grazen gedurende 6 maanden per jaar in het Verdronken Land van Saeftinghe dat tweemaal per dag onderstroomt met het zilte water van de Schelde. Door het eten van de zilte begroeiing bekomen de dieren hun unieke pré-salé (licht gezouten) smaak en heeft het vlees een mooie donkerrode kleur.

PRAKTISCHE INFO
*
 Bezoek is mogelijk na afspraak: van maandag tot zaterdag
 
(periode 1 april tot 31 oktober).
* Duurtijd: 45 minuten zonder proevertje Saeftingher pré-salé  |  1,5 uur met proevertje
* Aantal personen: min. 20 - max. 45.
* Kostprijs: 4 euro per persoon zonder proevertje  |  9 euro per persoon met proevertje

meer info & reservatie:
0498 181 414  |  www.saeftingher.com

Culinaire wandeling "(H)EERLIJK BEVEREN! Vroeger en Nu"
Tijdens een culinaire themawandeling (3 km) maakt u kennis met leven en werk van Anna Piers.
Deze geestelijke dochter Anna Piers stichtte op het einde van de 17de eeuw de congregatie van O.-L.-Vrouw Presentatie met de bedoeling om weesmeisjes te onderrichten in de godsdienst en het kantwerk.
U bezoekt alle plaatsen die met haar leven en werk verbonden zijn. Hierbij komen zowel onroerend, immaterieel, cultureel als levend erfgoed aan bod. Onderweg is het genieten van enkele HEERLIJKE plaatselijke specialiteiten en nostalgische proevertjes, bereid volgens de authentieke recepten uit het ‘Kookboek Zuster Huberta’. Deze zuster heeft bijna 40 jaar kookles gegeven en was daarna overste van Hof ter Welle.

PRAKTISCHE INFO
* Wandeling is alle dagen mogelijk, behalve vrijdag en zondag.
* Vertrekplaats: poortgebouw Hof ter Welle, Anna Piersdreef 1, Beveren
* Einde: Grote Markt Beveren.
* Start: 11 uur.
* Duurtijd van de wandeling: 5 uur.
* Aantal personen: max. 20.
* Kostprijs: 23 euro per persoon ('t Bevers aperitiefje - Vlaamse soep - verrassende Beverse hoofdschotel  - Sint-Maarten gebak met koffie - Moeder Overste)
* Gids: 150 euro

Proevertjeswandeling

"Op stap met een Beverse hap"
Tijdens een wandeling van ongeveer 4 km door het centrum van Beveren, maakt u niet alleen kennis met een aantal monumenten en bezienswaardigheden, maar geeft de gids ook uitleg over eigen Beverse producten.
Bovendien kan u onderweg enkele Beverse hapjes proeven, bijvoorbeeld:
* praline van Scala Chocolates
* polderbrood met kaas en mosterd De Kroon
* appel- of perensap van Hof ter Saksen
* fruitsaté met regionale producten en seizoenfruit van plaatselijke telers
* koffie Robby en Bevers gebak.
Bij het afsluiten in de foyer van Cultuurcentrum Ter Vesten wacht u nog een Beverse verrassing.

PRAKTISCHE INFO
* Wandeling is mogelijk op dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.
* Vertrekplaats: foyer Cultuurcentrum Ter Vesten, Gravenplein in Beveren.
* Start: 9.30 uur (behalve op dinsdag) of 14 uur.
* Duurtijd van de wandeling: 3 uur.
* Aantal personen: max. 15 per gids - max. 30 per groep.
* Kostprijs hapjes: 7 euro per persoon
* Gids: 90 euro

Dagprogramma's scholen

Op ontdekking door de 8 deelgemeenten van Beveren

Onder het motto 'ken uw gemeente' wordt de aandacht van de leerlingen gevestigd op diverse kenmerken en aspecten van de acht deelgemeenten van Beveren. Historische, landschappelijke, natuurlijke en menselijke karakteristieken  van elk van deze deelgemeenten komen aan bod.

Deze tocht door Beveren voor het lager onderwijs toont drie landschappen:

Natuurgebied
Landbouwgebied
Havengebied

Waarom ziet het er allemaal zo uit?
Er is een duidelijk onderscheid tussen een landelijke, stedelijke, toeristische en industriële omgeving binnen de eigen streek. Wat is de relatie tussen die omgeving en het dagelijkse leven van de bewoners?

Kinderen op ontdekking in en rond de haven
De volledig begeleide leeruitstap is bedoeld voor de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het middelbaar onderwijs.

De leerlingen maken kennis met de verschillende landschappen van het Linkerscheldeoevergebied: zeehavengebied, landbouwgebied en recreatief gebied. De dag wordt ontspannen afgesloten met een wandeling bij de Nederlandse buren, in het Verdronken Land van Saeftinghe. 

Programma voormiddag:

 • Rondrit aan de zeesluis van Kallo met uitleg over de opbouw en de werking van de sluis.
 • Bezoek aan Fort Liefkenshoek, verdedigingswerk uit de 16de eeuw.
 • Dijkwandeling langs de Scheldestroom.
 • Rondrit door het haven- en industriegebied.

's Middags kan de picknick verbruikt worden (drank ter plaatse te nemen).

Programma namiddag:

 • Uitleg over de werking van de kerncentrale.
 • Rondrit door de polders met aandacht voor natuurcompensaties en ontpoldering.
 • Korte wandeling in het "Verdronken Land van Saeftinghe", eventueel gekoppeld aan een bezoek aan het Bezoekerscentrum Saeftinghe.

Jongeren op ontdekking: Excursie op de Linker Scheldeoever
Bezoek aan het Linkerscheldeoevergebied (Waaslandhaven, Wase Scheldepolders, natuurcompensatiegebieden) en het Verdronken Land van Saeftinghe.
Dit programma richt zich tot schoolgroepen van 3de graad ASO, TSO en BSO.

De uitbreiding van de Antwerpse haven midden de jaren ’60 op het linker Scheldeoevergebied van de gemeente Beveren, gaf aanleiding tot ingrijpende wijzigingen in het landschap. Grootschalige infrastructuurwerken zoals het Deurganckdok, het grootste getijdendok van de wereld, en de daarop aansluitende nieuwe Kieldrechtsluis, ook de grootste ter wereld, hebben een enorme impact op het landschap, de economie, het milieu en de mensen.

Het linkeroevergebied is met de ontwikkeling van de Waaslandhaven, als deel van de haven van Antwerpen, niet alleen een economische groeipool. Het voorziet tevens woon- en landbouwgebieden, natuur- en recreatiegebieden. Al deze functies zijn vastgelegd in het Strategisch Plan Linkeroever en worden nauwkeurig uitgewerkt via ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Bij deze drie-landschappentocht komt het volgende aan bod:

 • zeesluis van Kallo: historisch overzicht van de ontwikkeling van de Waaslandhaven en de impact hiervan op economie, tewerkstelling en niet in het minst op natuur, milieu en bevolking;
 • rondrit door haven: grote maritieme overslagbedrijven, distributie en logistieke activiteiten, toenemende containerisering in de Antwerpse haven, problematiek van verkeer en mobiliteit (bereikbaarheid van de haven via spoor, weg, binnenvaart en pijpleidingen);
 • natuurbeleid: vogelrichtlijn- en Habitatgebied, natuurcompensatiegebieden, ontpoldering.
 • situatie van Doel en inbuffering omliggende polderdorpen;
 • Scheldeverdragen tussen Nederland en België en ontwikkelingsschets van de Schelde;
 • ontstaan, uitzicht en reliëf van de Scheldepolders;
 • bezoek aan het Verdronken land van Saeftinghe, het grootste brakwaterschorregebied van West-Europa, als afsluiter van de dag.

Praktische tips

 • Reservatie
  Reservaties kunnen zowel telefonisch als via e-mail gebeuren. Het bezoek moet minstens drie weken op voorhand gereserveerd worden.
 • Betaling
  De betaling dient te gebeuren op de dag van het bezoek. Voor reservaties bij dienst toerisme betaalt u voor de gids 60 euro voor de eerste 2 uren en 30 euro per bijkomend uur, met een maximum van 150 euro voor een ganse dag.
  Verenigingen aangesloten bij een Beverse adviesraad betalen slechts 55% van de gidsenvergoeding – het resterende deel wordt betaald door het gemeentebestuur.
 • Vervoer
  Bij aanvraag van een rondrit zorgt de groep zelf voor vervoer.
 • Programma
  Het bezoekprogramma wordt in afspraak met de dienst toerisme samengesteld op maat van de groep. Het is mogelijk een programma samen te stellen dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers of dat met het openbaar vervoer kan uitgevoerd worden.
 • Honger of dorst
  Een maaltijd kan gereserveerd worden via de dienst toerisme. Indien koffie gewenst bij aankomst, gelieve dit vooraf mee te delen.

Met het openbaar vervoer

Indien u met de trein of de bus naar Beveren komt kan u - eventueel mits een extra verplaatsing met de bus - kiezen uit volgend aanbod:

 • historische wandeling "De markt waar alles omdraait";
 • culinaire wandeling "(H)EERLIJK BEVEREN! Vroeger en NU";
 • proevertjeswandeling "Op stap met een Beverse hap";
 • een partijtje City Golf;
 • bezoek aan kasteel Cortewalle, Hof ter Welle, Sint-Martinuskerk, Kapel en bedevaartsoord Gaverland, domein Hof ter Saksen, Sluisgebouw Kallo.