Defensieve Dijk (Melsele)

Natuurwaarde

De Halve Maan met de Defensieve Dijk ligt op de grens tussen Melsele (Beveren) en Zwijndrecht. De Halve Maan maakt deel uit van het beschermd landschap "Defensieve Dijk" en omvat de halvemaanvormige vijver, gracht, dijk en omgevende landbouwgrond.

De Halve maan is ontstaan doordat tussen het Fort St. Marie en het Fort van Zwijndrecht (1870 en 1880) een militaire verdedigingslinie werd gemaakt. In de polders bestond die uit een dijk, die in de zandstreek verder ging in een militaire weg: de Krijgsbaan. De uitgraving voor de dijk vormde een lange verdedigingsgracht: het Lange Eind. Hierop bevonden zich 2 schansen (verdedigingsposten of lunetten): de Halve Maan en de Put van Fien. Zo ontstond het zogenaamde "Verschanst Kamp Linkeroever", deel van de vesting Antwerpen. De N 49 (expressweg) snijdt de linie in twee. Het noordelijk deel omvat het Lange Eind en de Put van Fien. Het zuidelijk deel, het vervolg van het Lange Eind + de Halve Maan. De "Defensieve Dijk" wordt gevormd door het resterende deel van de dijk. In 2001 kocht de gemeente Zwijndrecht de oude verdedigingsdijk aan de Halve Maan. Het volledige zuidelijk deel is een Beschermd Landschap.

Recreatiemogelijkheden

De volledige dijk is vrij toegankelijk voor wandelaars. Het zuidelijk deel van de dijk is ook toegankelijk voor fietsers. Je kan er fietsen in de Langehaagstraat en de Trepelandstraat.

Meer info

Website Natuurpunt Wal