Doelpolder Noord en Paardenschor (Doel)

Natuurwaarde

Tal van trekvogels vinden op de polders van de Beneden Schelde een deugddoende Infobord Paardenschor - Foto Laurent Vanden Abeelestop- of pleisterplaats op hun marathonvlucht naar het Zuiden. Ze vullen hun vetreserves aan en trekken weer verder. Sommigen kiezen ook voor de schorren en polders als vaste winterstek. Paardenschor en Doelpolder Noord nodigen uit om te genieten van het weids panorama en een deugddoende wandeling langs de dijken.

Het Paardenschor werd begin 1980 met zand opgehoogd voor de bouw van de kerncentrale van Doel. In 2004 werden 14 hectare van dit schor opnieuw afgegraven tot zijn oorspronkelijke niveau. Zo komt het gebied opnieuw twee keer per dag onder water te staan. In de modderige slikken van het Paardenschor krioelen miljoenen waterdiertjes, waar watervogels tuk op zijn. Niet verwonderlijk dat dit een paradijs is voor onze gevleugelde vrienden. Bij laag water zoeken talloze steltlopers zoals kluut, wulp, bonte strandloper en scholekster hun voedsel in het vrijgekomen slik. Af en toe bezoekt ook de gewone zeehond het Paardenschor.
Op de schorren verschijnen planten als zeekraal, zeeaster en Engels slijkgras. Deze planten zijn bestand tegen een regelmatig ‘snuifje’ zout van het brakke Scheldewater.

Vlak achter de Scheldedijk ligt Doelpolder Noord van 71 hectare groot. Open ruimte krijgt hier vrij spel dankzij koeien van lokale landbouwers, die het land begrazen. Het maakt Doelpolder Noord een paradijs voor weidevogels. Soorten als tureluur, grutto en zomertaling vinden er een geschikt broedgebied. ‘s Winters is het een verzamelplaats voor doortrekkende en overwinterende steltlopers, eenden en ganzen die er komen rusten en voedsel zoeken.

Recreatiemogelijkheden

  • De bewegwijzerde Polderlandroute brengt de fietser langs de waardevolle fauna en flora in en rond Doel.
  • Er zijn diverse uitkijkpunten en er staat een vogelkijkhut.
  • Langs de dijken is het mooi wandelen met een prachtig uitzicht op het natuurgebied.