Haasop (Kallo)

Natuurwaarde

Haasop is een gevarieerd landschap in Kallo van 100 hectare, met open plekken, bloemrijke graslanden, ruigtes en struikgewas. Bosjes in het landschap bieden tal van dieren een geschikt onderkomen. Het kerngebied bestaat uit zeer waardevol ‘water met riet’-biotoop. Verder zijn er opgespoten droge delen en is er een strook bestaande uit een watergang en maïsakkers. De rijke fauna en flora zijn een streling voor het oog. Deze groene oase doet je even de omliggende agglomeratie en Waaslandhaven vergeten.

Fauna en flora

Met de tijd wist de natuur Haasop, vroeger een desolate zandvlakte, om te toveren tot een lappendeken van waardevolle rietvelden, bosjes en schrale graslanden. Tal van vogelsoorten, zowel water-, bos-, als weidevogels, komen hier broeden, overnachten, overwinteren, rusten of voedsel zoeken. Roofvogels zoals bruine kiekendief en boomvalk schuimen het luchtruim af, op zoek naar een verstopte prooi. Gallowayrunderen en konikpaarden helpen de natuur een handje en grazen er het hele jaar. Begrazing zorgt immers mee voor een landschap vol variatie: open plekken, bloemrijke graslanden, ruigtes, struiken en bosjes. De floralijst van de Haasop is indrukwekkend: meer dan 100 plantensoorten sieren het lijstje. Op de droge zandgronden groeit onderbroken windhalm, gewoon langbaardgras en zandhoornbloem. Op nattere plaatsen komen onder meer moeraszuring en waterpunge voor.

Geschiedenis

De Haasop was de benaming van een door de Spanjaarden opgerichte schans (een verdedigingspost) langs de Beverse Dijk. De tweede schans langs de dijk heette ‘Steenland’. De dijk vormde een linie tussen het Fort van Verrebroek en dat van Kallo en grensde aan de ‘drijvende polders’. Het was een woelige periode in de lokale geschiedenis. Deze streek werd na de val van Antwerpen in 1585 immers ingeschakeld in de strijd tegen het Staatse leger, dat vanuit Zeeland en het Fort Liefkenshoek het Spaanse zuiden en vooral Antwerpen belaagde.

Aan de zuidzijde van de Beverse Dijk lag de Beverenpolder, voorheen het Beveren Brouck. Deze polder bestond uit natte hooilanden en was zeer vogelrijk. De gebieden ‘Haasop’ en ‘Steenland’ zijn nu twee natuurgebieden op de linie tussen het havengebied en de woongebieden. Zij liggen niet precies op de exacte historische locatie van de schansen, maar de combinatie geschiedenis en symboliek sprak de Heemkundige Kring ‘het Land van Beveren’ en Natuurpunt-WAL aan en zo werd deze naam gekozen.

Het beschermde natuurgebied is een deel van de zuidelijke bufferzone, die omstreeks 1972 ontstond na de opspuiting van een deel van de vroegere Beverenpolder. Door deze grootschalige landschappelijke ingreep, die kaderde in de aanleg van de Waaslandhaven, werd een waardevol waterrijk poldergebied omgevormd tot een desolate zandvlakte. Deze 500 m brede en 4 km lange strook werd toen voorzien als buffergebied tussen haven en bewoning. Ondanks deze uitermate zware verstoring heeft de natuur hier, na vele jaren, het gebied terug vorm gegeven. Er ontstond een patroon van waardevolle rietvelden, bosjes en schrale graslanden. In het voorjaar van 2006 werden er voortplantingspoelen voor Rugstreeppad aangelegd in het westelijk gedeelte. Door de aanleg van de Liefkenshoekspoortunnel in 2010-2011 ging een deel van het domein verloren, wat gecompenseerd werd in de aanleg van het Rietveld Kallo.

Jarenlang ijverde Natuurpunt-WAL voor de bescherming van dit gebied en uiteindelijk werd in het compensatieplan voor het Deurganckdok (2001) een deel van 100 ha beschermd als natuurgebied. Het geldt als permanente natuurcompensatie voor natuurwaarden die in de jaren ‘80 en ‘90 door grote infrastructuurwerken in en rond de haven verloren gegaan zijn, het zogenaamde Historisch passief. In 2003 werd het gebied in beheer gegeven aan het ANB, die het noordelijk deelgebied met een raster afschermde en toegangshekjes voor natuurliefhebbers voorzag.

Recreatiemogelijkheden

  • Op een wandeltocht door de Haasop is het reëel dat je de prachtige konikpaarden in het vizier krijgt. Doorheen het gebied loopt een verhard pad waarlangs je de unieke plekjes kan ontdekken.

Meer info

Website Natuur en Bos

Website Natuurpunt Wal