Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Wat? 

Sinds 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten. Deze regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. De nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn een gevolg van de toenemende ongerustheid over gehoorschade door muziek en dan vooral bij de jongeren die vaak aan luide muziek worden blootgesteld. Gehoorschade is enkel in acute gevallen onmiddellijk merkbaar waardoor er vaak verondersteld wordt dat men geen risico loopt. Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan op langere termijn echter onherstelbare schade oplopen.

Naast deze nieuwe normen blijven de geluidsnormen in de buurt van toepassing om overlast te vermijden.

Drie geluidsniveaus

In de regelgeving wordt de volgende logica gehanteerd: hoe hoger het geluidsniveau van de muziek, hoe meer maatregelen moeten worden genomen om het geluid te beheersen en gehoorschade te voorkomen. Om die reden wordt gewerkt met drie geluidsniveaus. Ieder geluidsniveau heeft zijn eigen verplichtingen. Hieronder zetten we ze alle drie op een rijtje:

Muziekactiviteiten met een maximaal niveau van 85 dB(A) LAeq,15min

Muziek die stiller is dan een gemiddelde van 85 decibel, gemeten over 15 minuten, vindt u bv. in een praatcafé of restaurant, waar de muziek louter als achtergrond dient. Zodra de muziek meer prominent aanwezig is, en zeker zodra het geluidsvolume een ‘dansbaar’ niveau haalt, overschrijdt het gemiddelde volume meestal de 85 decibel. Ook liveoptredens gaan bijna altijd luider dan het gemiddelde van 85 decibel. Een onversterkt drumstel waarop stevig wordt gespeeld, overschrijdt dit volume in de meeste gevallen makkelijk.

Welke maatregelen moet u nemen?

  • U hoeft het geluid niet te meten, en u hoeft geen maatregelen te nemen voor gehoorbescherming.


Muziekactiviteiten luider dan 85 dB(A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 95 dB(A) LAeq,15min

Muziek die luider is dan 85 dB(A) LAeq,15min maar gemiddeld over een kwartier niet boven de 95 decibel gaat, vindt u bv. in muziekcafés waar de muziek een stuk luider staat dan in een ‘gewoon’ praatcafé, bij kleine fuiven, bij dansoptredens en bij liveconcerten van stillere genres of concerten in akoestisch zeer gedempte ruimtes zoals theaterzalen.

Welke maatregelen moet u nemen?

  • U vraagt de nodige toelating aan of u doet een melding.
  • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel .Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.U mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.

Muziekactiviteiten luider dan 95 dB(A) LAeq,15min, met een maximaal niveau van 100 dB(A) LAeq,60min

Deze geluidsniveaus vindt u bv. bij rockconcerten, grote fuiven en discotheken. Ook pop- of rockconcerten in kleine zalen vallen hier meestal onder.

Welke maatregelen moet u nemen?

  • U vraagt de nodige toelating of vergunning aan.
  • U meet het geluidsvolume gedurende de volledige activiteit met een reglementair meettoestel.
  • U registreert of ‘logt’ ook het gemeten geluidsvolume gedurende de volledige activiteit, zodat ook na de activiteit kan worden nagekeken welke geluidsvolumes er op welk ogenblik zijn geproduceerd. U houdt de geregistreerde meetgegevens minstens één maand bij.
  • Het gemeten geluidsvolume is permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  • U mag ook een geluidsbegrenzer gebruiken die ervoor zorgt dat de maximumnorm niet wordt overschreden, maar dat is geen verplichting. Ook hier is het gemeten geluidsvolume permanent zichtbaar voor de persoon die het geluidsvolume bedient.
  • U stelt gratis oordopjes ter beschikking van het publiek.
  • Zalen of cafés die beschikken over een permanente geluidsinstallatie en een klasse 2-vergunning hebben laten een geluidsplan  opmaken.
Afleverende dienst: 
Milieubescherming
Gravendreef 5
9120 Beveren
België
03 750 14 80