Zelf organiseren

Organiseert u een wijkfeest, fuif, activiteit voor de buren ... alles wat u dient te weten vindt u op deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat er niets over het hoofd wordt gezien, doet u best een aanvraag via het Fuifloket van de gemeente. Via het aanvraagformulier worden alle betrokken gemeentelijke diensten op de hoogte gebracht van uw plannen. Elke dienst bekijkt binnen zijn bevoegdheden wat er kan of niet kan en formuleert zo nodig een advies of een aanbeveling. Aan het einde van de rit weet u bijgevolg perfect aan wat u mag en niet mag, en welke organisatorische maatregelen u eventueel moet voorzien.

U dient de aanvraag tijdig in te dienen en minimaal 2 maanden voor het event:

  • als het om een fuif of dansfeest gaat, moet u per 100 aanwezigen ook een steward voorzien.