Aanplakken van affiches op gemeentelijke borden

Wat? 

De gemeente Beveren heeft - verspreid over het grondgebied van de gemeente - 42 aanplakborden staan ten dienste van verenigingen en organistoren. Het aanplakken van de affiches gebeurt elke maandag door medewerkers van de Technische Dienst Wegen.

Voorwaarden: 
  • enkel affiches van Beverse verenigingen en/of particulieren komen voor aanplakking in aanmerking. Niet-Beverse verenigingen of particulieren moeten voorafgaandelijk toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen
  • enkel voor activiteiten van niet-commerciële en niet-politieke aard
  • de affiches zijn maximaal 50 cm x 70 cm groot en moeten de vermelding dragen van naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke uitgever.
  • enkel de affiches van de overheid mogen op wit papier gedrukt worden.
Hoe? 

De affiches (maximum 42) kunnen afgegeven worden op de Technische Dienst Wegen. Hou er rekening mee dat er enkel op maandag wordt aangeplakt.

Indien u enkel op een beperkt aantal plaatsen een affiche wilt laten aanplakken, dient u uw voorkeur aan te duiden op het invulformulier.

Afleverende dienst: 
Technische Dienst Wegen
Europalaan 2
9120 Beveren
België
03 750 18 00
BijlageGrootte
 Aanvraagformulier AFFICHES.pdf28.62 KB