Toelating uitdelen flyers op markten/evenementen/openbare plaatsen

Wat? 

Wilt u voor uw activiteit of evenement flyers of strooibriefjes op straat uitdelen, dan moet u hiervoor de toelating hebben van de burgemeester. Deelt u de flyers uit aan de uitgang van een school, dan heeft u ook de toestemming nodig van de schooldirectie.

Het is niet toegelaten om flyers en strooibriefjes te plaatsen op geparkeerde voertuigen.

Voorwaarden: 
  • De bedeling mag de openbare orde, rust, netheid en veiligheid niet in het gedrang brengen.
  • Iedere verdeler staat in voor het opruimen van de door het publiek in de omgeving weggegooide exemplaren.

Bij overtreding worden de geschriften, drukwerken, pamfletten of voorwerpen in beslag genomen

Hoe? 

Minimum 14 dagen vooraf vraagt u schriftelijk (per brief of via mail) de toelating aan.

Regelgeving: 

Algemeen Politiereglement van de gemeente Beveren

Afleverende dienst: 
Feestelijkheden
Stationsstraat 2
9120 Beveren
België
03 750 15 11