Kinderbijslag wordt groeipakket

Het Groeipakket: meer dan kinderbijslag

De Vlaamse overheid neemt vanaf 2019 de uitbetaling van de kinderbijslag over van de Federale Overheid. De huidige kinderbijslag wordt omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. De koppeling aan de tewerkstelling van de ouders verdwijnt. Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt vanaf 1 januari 2019 zo’n Groeipakket. In dat pakket zitten de gezinsbijslagen (de vroegere kinderbijslag) én andere, extra financiële tegemoetkomingen op maat van elk kind. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien.

Elk kind krijgt standaard drie bedragen: het startbedrag, het basisbedrag en de schoolbonus. Naast de drie standaardbedragen, hebben sommige kinderen nog recht op extra toeslagen voor extra ondersteuning. Hiervoor moet per toeslag aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze toeslagen zijn de zorgtoeslag, de sociale toeslag en de participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag, schooltoeslag). Als je er recht op hebt, worden ze automatisch toegekend. Je hoeft ze niet expliciet aan te vragen.

5 uitbetalers

Het uitbetalingslandschap is herschikt. De bestaande 11 kinderbijslagfondsen hergroeperen zich vanaf 1 januari 2019 tot vijf Vlaamse uitbetalers. Zij zorgen ervoor dat gezinnen hun Groeipakket tijdig en correct (blijven) ontvangen. De keuze voor een uitbetaler is vrij voor wie in 2019 een kind krijgt. Vanaf 2020 is de keuze vrij voor iedereen. De uitbetaling blijft dus niet langer gekoppeld aan het fonds waar de werkgever bij aangesloten is. Gezinnen nemen rechtstreeks contact met de uitbetaler van hun keuze. De vijf uitbetalers zijn: FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily en Parentia. Als je nu al kinderbijslag ontvangt, hoef je niets te doen. Het dossier van je kind(eren) wordt automatisch overgezet.

Elk kind krijgt

Het startbedrag is een eenmalige som van 1122 euro bij de geboorte of de adoptie van een kind. Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een uitbetaler van het Groeipakket.
Naast het éénmalig startbedrag krijg je maandelijks een basisbedrag voor je kind(eren), als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Dat bedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt 163,20 euro. Kinderen geboren voor 2019 behouden de basisbedragen van de huidige kinderbijslag, inclusief een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar en kunnen ook onmiddellijk genieten van eventuele toeslagen uit het Groeipakket. Een derde standaardbedrag is de schoolbonus. Elk kind heeft in augustus recht op de schoolbonus als extra duwtje in de rug om het schooljaar te starten. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind.

0 - 4 jaar 20,40 euro
5 - 11 jaar 35,70 euro
12 - 17 jaar 51 euro
18 - 24 jaar 61,20 euro
Schoolbonus per leeftijd

Extra ondersteuning

Het startbedrag, basisbedrag en de schoolbonus zijn er voor elk kind. Maar sommige kinderen hebben ook extra ondersteuning nodig om te groeien. Voor hen zijn er de zorgtoeslagen en de sociale toeslag:

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen (ook als ouders werken). De toeslag is bedoeld om de draagkracht van gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

JAARINKOMEN ≤ €30 984 €30 984 euro tot €61 200
1 of 2 kinderen €51 per kind, per maand geen toeslag
Meer dan 2 kinderen €81,60 per kind, per maand €61,20 per kind, per maand
Bedragen sociale toeslag. Meer gedetailleerde informatie vind je op www.groeipakket.be

De zorgtoeslag is specifieker en heeft als doel om wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen.

Participatietoeslagen

Nieuw zijn de participatietoeslagen. Kinderen hebben meer kansen als ze deelnemen aan kinderopvang en onderwijs. Het Groeipakket stimuleert die deelname via participatietoeslagen. De drie toeslagen zijn de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag:

- Kinderopvangtoeslag: Wie gebruik maakt van een Vlaamse kinderopvang waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een toeslag van 3,23 euro per opvangdag.
- Kleutertoeslag: Kleuters van 3 die ingeschreven zijn in (door Vlaanderen gesubsidieerd) onderwijs en kinderen van 4 jaar die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school krijgen 132,60 euro extra per jaar.
- Schooltoeslag: Vanaf 3 jaar kunnen kinderen die opgroeien in een gezin met een lager inkomen ook rekenen op een schooltoeslag. Het bedrag is afhankelijk van het inkomen van het gezin en wordt vanaf 2019-2020 per schooljaar toegekend.

Hoe gaat de verandering in zijn werk?

Vanaf 1 januari 2019 loopt alles via het nieuw agentschap voor de Uitbetaling van het Groeipakket en de vijf Vlaamse uitbetalers. De regie en de organisatie van de overgang van het huidige federale systeem naar het Vlaamse Groeipakket zit bij Kind en Gezin. Ouders staan rechtstreeks in contact met één van die vijf uitbetalers. Het eerste Groeipakket wordt uitbetaald op 8 februari 2019.

Ouders die nu al kinderen hebben, kunnen gerust zijn. Hun dossiers worden automatisch overgenomen door één van de vijf Vlaamse uitbetalers. Iedereen krijgt minimaal hetzelfde bedrag op het moment van de transitie en extra rechten op toeslagen worden automatisch onderzocht.

Meer gedetailleerde informatie vind je op www.groeipakket.be of contacteer de Vlaamse uitbetalers.