Terug aan het werk

Als werknemer kan je beroep doen op een aantal maatregelen zodat je, als je terug aan het werk gaat, meer tijd kan besteden aan het opvangen van je kindje.
Je hebt recht op 15 weken moederschapsrust.
Als je borstvoeding geeft, dan heb je op het werk recht op borstvoedingspauzes van een half uur per halve dag, dit tot negen maanden na de bevalling.
Het vaderschapsverlof (ook voor meemoeders) bedraagt 10 werkdagen op te nemen binnen de 4 maanden na de bevalling.
Het ouderschapsverlof in het kader van de loopbaanonderbreking bedraagt 4 maanden voltijds equivalent en kan voltijds, halftijds of in een vijfde opgenomen worden tot de leeftijd van 12 jaar.
Afhankelijk van uw werkgever zijn nog andere verlofstelsels mogelijk. Neem hiervoor contact op met uw werkgever.

Als zelfstandige heb je recht op 12 weken moederschapsrust, deze periode bestaat uit een verplichte rustperiode en een vrij te kiezen deel.

MEER INFO
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
www.werk.belgie.be
FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Zelfstandigen
http://socialsecurity.belgium.be/nl