Kind en gezin

STARTGESPREK

Het informeren over de dienstverlening gebeurt niet meer in de kraamkliniek maar via een startgesprek tijdens de zwangerschap. Hierbij maken ouders kennis met hun trajectbegeleider bij Kind en Gezin.  Vraag het startgesprek zelf aan, dit kan: telefonisch, via de website van Kind en Gezin of contacteer een teamlid van Kind en Gezin. Jullie kunnen ons ontmoeten op een infoavond ‘Kind op Komst’ in de materniteit, een ontmoeting in het Huis van het Kind, een babybeurs, een groepsbijeenkomst voor zwangeren …

Bij de aanvraag van het startbedrag groeipakket worden uw gegevens aan ons doorgeven en ook via de vroedvrouw kan het contact gelegd worden ...

Tijdens het startgesprek spreken we af hoe we jullie het best kunnen ondersteunen na de bevalling. Wij maken graag tijd voor jou. Het gesprek  kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van uw baby en over hoe u zich als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden …

HUISBEZOEK

Kort na de geboorte komt er een verpleegkundige van Kind en Gezin op huisbezoek.

Hebben jullie vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de Kind en gezin-lijn of met jullie trajectbegeleider. De daaropvolgende afspraken vinden plaats op het consultatiebureau, via huisbezoeken, telefonisch, groepsmomenten … Dit wordt samen met jullie afgesproken.

MEDISCHE OPVOLGING OP CONSULTATIEBUREAU

Tijdens een consultatie wordt jullie kindje

gewogen en gemeten door vrijwilligers van Kind en Preventie. Jullie kunnen er ook terecht voor de nodige vaccinaties . Een dokter en een verpleegkundige volgen er de voeding en psychomotorische ontwikkeling van jullie kindje op. Deze consultaties zijn volledig gratis.

GEHOORTEST

Binnen een maand na de geboorte stellen we een gehoortest voor aan de ouders, dit om vroegtijdig eventuele afwijkingen te kunnen opsporen bij het gehoor van de baby. Indien jullie dat wensen , gaan de regioverpleegkundigen met jullie op zoek naar gepaste hulp en ondersteuning.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING

Een kind opvoeden is boeiend, maar best ook vermoeiend. Het is een hele weg waarbij ouders en begeleiders het kind stimuleren, sturen en steunen. Dag in, dag uit ontdekt een kind meer en gaat het een stapje verder. Voor opvoeders een pracht van een uitdaging. Vragen over opvoeden? Ga naar onze website voor tips. Ouders met kinderen tot drie jaar kunnen met hun eigen verhaal en vragen over opvoeding terecht op het spreekuur opvoedingsondersteuning. Je kan je situatie bespreken met een medewerker van Kind en Gezin die geschoold  is in pedagogisch advies. Dit kan in één gesprek of in enkele gesprekken van ongeveer een uur. Hij of zij kan samen met jou op zoek gaan en kan je vast op weg helpen. Zo’n spreekuur kan een hele hulp zijn.

MEER INFO

Kind en Gezin Regiohuis Noord-Oost Waasland, Pareinlaan 1 | 9120 Beveren E noord-oost [dot] waasland [at] kindengezin [dot] be

Consultatiebureau Beveren Vuurkruisenlaan 12 | 9120 Beveren

Kind en Gezin-Lijn T 078 150 100 (tussen 8 en 20 uur) www.kindengezin.be