Financiële hulpverlening

Het Sociaal Huis kan u helpen als u het financieel moeilijk heeft. Zo kunnen wij onderzoeken of u recht hebt op maatschappelijke integratie (leefloon), financiële tegemoetkoming, budgetbegeleiding of beheer, voorschotten op sociale uitkeringen. In samenwerking met de dienst voor schuldbemiddeling Waasland kunnen we een schuldbemiddelingsplan of een collectieve schuldenregeling uitwerken.

Budgetbegeleiding

Leefloon

Schuldbemiddeling

Hulp voor personen met een laag inkomen

Kosten voor dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Regeling begrafeniskosten bij onvoldoende  middelen

Premies en tegemoetkomingen