Dagcentrum NAH De Stroom

De Stroom is een pluralistische voorziening van OCMW Beveren en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. De Stroom richt zich naar volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een degeneratieve, cognitieve stoornis.
De Stroom biedt vraaggestuurde en zinvolle dagbesteding, om inclusie en integratie in de maatschappij te stimuleren en te ondersteunen.
Dagcentrum NAH De Stroom: Voltijdse dagopvang aan 8 personen.

VOORWAARDEN TOT AANVRAAG VOOR OPNAME IN DE STROOM
•    Een niet aangeboren hersenletsel of een degeneratieve, cognitieve stoornis hebben.
•    Beschikken over een PEC beslissing van het VAPH voor zorgvorm ‘dagcentrum- eigen atelier’
•    Ingeschreven zijn op de Centrale Registratie van de Zorgvragen Oost-Vlaanderen (CRZ)
•    Tussen de 18 en 65 jaar zijn
•    Zorgbehoefte is in overeenstemming met de infrastructuur

FINANCIËLE REGELINGEN

De financiële regelingen zijn wettelijk bepaald door het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap.Voor het dagcentrum bedraagt de dagprijs vanaf 1 januari 2015:
•    Volledige dag: 9,52 EUR
•    Halve dag: 4,74 EUR
De prijzen worden aangepast aan de index.

Wat is NAH (niet aangeboren hersenletsel)?

Onder de noemer 'niet-aangeboren hersenletsel' (NAH) valt een brede waaier aan beperkingen. De oorzaken van een NAH zijn al even divers (ziekte, (verkeer)ongeval, hersenbloeding, hartstilstand,…).


Wat alle mensen met een NAH met elkaar gemeen hebben, is dat er een breuk in hun levenslijn heeft plaatsgevonden. Er is een leven vóór en een leven na het hersenletsel. En de twee kunnen behoorlijk van elkaar verschillen.

Samenvattend kan je zeggen dat mensen met een NAH geconfronteerd worden met:

 • een plotse of geleidelijke en niet-omkeerbare breuk in hun levenslijn die zowel voor hen zelf als voor hun omgeving gepaard gaat met een verlieservaring en een daaruit voortvloeiende verwerkings-problematiek.

 • geïsoleerde of gecombineerde stoornissen die leiden tot beperkingen op diverse gebieden van functioneren.

 • beperkingen die het in stand houden van een voldoende groot netwerk van sociale interacties en participatie ernstig bemoeilijken.

 • beperkingen die leiden tot een langdurige en complexe ondersteuningsvraag.

Wanneer we spreken over de doelgroep personen met een niet-aangeboren hersenletsel, dan spreken we over die personen waarvan het hersenletsel ontstaan is na de leeftijd van 3 jaar en voor de leeftijd van 65 jaar. Toch moeten we toegeven dat het trekken van een leeftijdsgrens enigszins een arbitrair karakter heeft. Centraal is wel de ervaring van een breuk in de levenslijn.

Gevolgen van een NAH:

De gevolgen van een hersenletsel kunnen zeer verschillend zijn. Afhankelijk van de aard, locatie en omvang van het letsel in de hersenen, kan zich een ander patroon van functionele stoornissen voordoen.
Deze kunnen zich situeren op verschillende domeinen zoals:

 • waarneming en perceptie
 • aandacht en concentratie
 • geheugen en leren/leerbaarheid
 • sociaal en emotioneel functioneren
 • spatieel gedrag (lichaamsbesef, visuo-spatiële en visuo-constructieve vaardigheden)
 • spraak en taalmotoriek, bewegingscontrole, praxie
 • executieve functies (plannen, organiseren,… )

Een NAH heeft altijd invloed op de persoon zijn dagelijkse leven. Afhankelijk van de ernst kan dit een negatieve invloed hebben op de re-integratie van de persoon met NAH in het maatschappelijk leven, zoals het functioneren in een gezin, het zelfstandig wonen, het gaan werken, het opnemen van vroegere relaties…

Hierdoor kan er een blijvende afhankelijkheid ontstaan en een langdurige nood aan ondersteuning op diverse levensdomeinen.

MEER INFO

De Stroom
Lesseliersdreef 3a
9120 Beveren
03 750 96 25

destroom [at] beveren [dot] be

Folder NAH De Stroom

DIRECTIE

hilde [dot] hennissen [at] beveren [dot] be (Hilde Hennissen)