Home en Dagcentrum De Bron

de bron

DE BRON is een pluralistische voorziening van OCMW Beveren en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

DE BRON richt zich naar volwassen personen met een verstandelijke beperking en eventueel een bijkomende problematiek.

DE BRON ondersteunt deze personen bij wonen en dagbesteding, met als doel de kwaliteit van leven te maximaliseren.

DE BRON werkt vraag gestuurd en houdt rekening met ieders individuele behoeften.
De Bron heeft verschillende zorgvormen:

Home De Bron: dag-en nachtopvang voor 30 bewoners

In het home zijn 4 leefgroepen van 7 à 8 bewoners.
Binnen deze groep wordt gestreefd naar een huiselijke sfeer, waarbij de bewoner gebruik kan maken van de gezamelijke ruimtes om te eten, TV te kijken, samen te zijn,...
Elke bewoner heeft een persoonlijk ingerichte kamer.
Er wordt continue opvang en begeleiding in de leefgroepen geboden. Voor dagbesteding kan er tijdens de week aangesloten worden bij de werking van het dagcentrum.
In het voorjaar van 2015 is er een uitbreiding voorzien met 8 bewoners.
's Avonds en tijdens de weekends ligt het accent op invulling van vrije tijd, ondersteund door de begeleiding.
Bewoners kunnen bezoek ontvangen maar ook zelf op bezoek gaan of overnachten bij familie of vrienden.

Dagcentrum De Bron: vol- of deeltijdse dagopvang aan 15 personen

Het dagcentrum is open tussen 8u en 18u. Er wordt zinvolle dagbesteding aangeboden, aangepast aan de individuele noden van de gasten.
Binnen Groot-Beveren kan gebruik gemaakt worden van busvervoer, indien men zelf niet voor vervoer kan zorgen.

Dagcentrum NAH de Stroom: Voltijdse dagopvang aan 8 personen

In het voorjaar van 2015 gaat het dagcentrum NAH De Stroom open (NAH: Niet-aangeboren hersenletsel)

Beschermd wonen

Hier wordt een woning gehuurd door 4 personen, waarbij de bewoners, met ondersteuning, zelf instaan voor de kosten.
Er wordt wekelijks een aantal uren begeleiding en mogelijkheid tot dagbesteding voorzien£. Een zekere graad van zelfstandigheid is in deze woonvorm vereist.

Logeerfunctie

Elk jaar wordt aan De Bron door het Vlaams Agentschap een aantal logeerdagen toegekend. De Bron kan hierdoor opvang voorzien voor een duur van minstens 12 uur met een overnachting inbegrepen.
Dit kan voor maximum dertig dagen per persoon en is afhankelijk van de dagen waarover de voorziening nog beschikt.

Voorwaarden tot aanvraag voor opname in de Bron

  • Een verstandelijke en eventueel bijkomende fysieke beperking of problematiek hebben.
  • Beschikken over een PEC beslissing van het Vlaams Agentschap voor de gevraagde zorgvorm (VAPH)
  • Ingeschreven zijn op de Centrale Registratie van de Zorgvragen Oost-Vlaanderen (CRZ)

Financiële regelingen

De financiële regelingen zijn wettelijk bepaald door het Vlaams Agentschap van Personen met een Handicap.

De dagprijs voor het Home bedraagt 33,35 EUR per dag.

Voor het dagcentrum bedraagt de dagprijs vanaf 1 januari 2014:

  • Volledige dag: 11,92 EUR met vervoer, 9,52 EUR zonder vervoer
  • Halve dag: 5.95 EUR met vervoer, 4,74 EUR zonder vervoer

De prijzen worden aangepast aan de index.

Contactgegevens voor meer info

De Bron
Lesseliersdreef 3
9120 Beveren
0470 99 87 01

Directie

Hilde Hennissen
hilde [dot] hennissen [at] beveren [dot] be