Wonen

De belastingaangiften komen er weer aan. Heeft u hierbij hulp nodig, dan kan u zich hierbij laten bijstaan door de medewerkers van FOD Financiën.
De premiebrochure geeft u een overzicht van de premies en subsidies die gemeente Beveren uitkeert.
Op 31 januari 2020 stelde de Vlaamse Regering het voorkeursbesluit van het complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen definitief vast.