Containerparken (Recyclageparken)

Het recyclagepark is 3 dagen in de week op afspraak te bezoeken: op dinsdag, woensdag en zaterdag. Op donderdag en vrijdag zijn de recyclageparken vrij toegankelijk.

Meer info op: https://www.ibogem.be


U kan uw gesorteerd afval, buiten de ophalingen aan huis, ook naar een recyclagepark van IBOGEM brengen. Bovendien kan u er ook afvalstoffen kwijt die u niet kan meegeven met de ophaalrondes. Waneer u uw gesorteerd afval naar één van de recyclageparken brengt, bent u er zeker van dat dit afval op de meest milieuvriendelijke en economisch verantwoorde manier verwerkt zal worden. Alle afvalstoffen worden nuttig toegepast in de recyclagesector of als brandstof.

Bepaalde afvalfracties mag je onbeperkt gratis afleveren bv. metaal, piepschuim, afgedankte elektrische toestellen,... Voor het afleveren van andere fracties hanteert IBOGEM sinds 16 juni 2015 een nieuw sorteer- en betaalsysteem: het diftarsysteem.
Elk recyclagepark wordt ingedeeld in een gratis zone en een betalende zone. Een uitgebreide lijst met de tarieven vindt u op de website van IBOGEM.

Wat kan u kwijt in het recyclagepark?

Oud metaal, glas, plastic, papier en karton, brandbaar materiaal, bouwafval, afvalolie, frituurolie, tuinafval, autobatterijen, klein gevaarlijk afval, PMD, roofing, hout, grof vuil, textiel en schoeisel, piepschuim, afgedankte elektrische en elektronische toestellen, herbruikbare goederen voor De Kringwinkel.

Adressen en openingsuren

Recyclagepark Melsele
Slekkenstraat
9120 Melsele
Tel. 03 253 16 64
Fax 03 253 01 15
openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17 uur

Recyclagepark Verrebroek
Havinkbeekstraat 28 (industriezone Aven Ackers - zone E)
9130 Verrebroek
Tel. 03 253 16 64
Fax 03 253 01 15
openingsuren: van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17 uur

Meer info ?
website IBOGEM