Overwelven van grachten

Het overwelven van baangrachten is in Beveren principieel verboden. Om technische redenen kan dit toch toegestaan worden.

Door de toenemende bebouwing werden in het verleden vele grachten gedempt of ingebuisd. Dit veroorzaakt op sommige plaatsen verdroging en op andere plaatsen overstromingen.

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest volgt de gemeente de beleidskeuze voor het Integraal Waterbeheer en wil het gemeentebestuur het grachtenstelsel terug zijn oorspronkelijke functie geven. Zo kan regenwater bij piekmomenten opnieuw op een natuurlijke wijze vertraagd in de bodem doorsijpelen.

Het afgekoppelde afvalwater wordt op die manier ook onverdund naar het waterzuiveringsstation afgevoerd, wat leidt tot een optimalere zuivering. Bovendien spelen afwateringsgrachten een rol bij de nazuivering van licht verontreinigd water en hebben zij een belangrijke lokale landschapswaarde.

Toelating voor het overwelven van baangrachten

Om  technische redenen is het toch soms noodzakelijk om een deel van een baangracht te overwelven. Hiervoor moet u vooraf een aanvraag indienen bij dienst Stedenbouw. De manier waarop deze overwelving mag gebeuren en de regels die daarbij in acht genomen moeten worden, worden dan opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.

Afleverende dienst : 
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
03 750 17 20