Regenwaterput

Sinds 1 februari 2005 geldt in het Vlaamse Gewest de regel dat hemelwater in eerste instantie hergebruikt moet worden, dan infiltreert in de bodem en als het niet anders kan, vertraagd wordt afgevoerd. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt minimale voorschriften op. Meer info en een aanstiplijst is terug te vinden op de website www.ruimtelijkeordening.be

De gemeente Beveren voegde deze verordening nog op een aantal punten verder aan:

  1. Bij bouwen of herbouwen van een woning met een horizontale dakoppervlakte van meer dan 75 m² dient een regenwaterput geïnstalleerd van minimum 5.000 liter, ongeacht de grootte van het goed waarop het gebouw wordt opgericht. Als herbouwen wordt beschouwd: een bouwproject waarbij minder dan 60% van de buitenmuren wordt behouden De berekening wordt uitgevoerd op de gelijkvloerse bouwlaag. De gemene muren worden meegerekend.
  2. Bij nieuwbouw, herbouw of verbouwen van appartementen en meergezinswoningen dient een regenwaterput geïnstalleerd met een inhoud van minimum 5.000 liter en minstens 3.000 liter per aan te sluiten woongelegenheid, met verplicht hergebruik door alle woongelegenheden op de onderste bewoonde bouwlaag..
  3. Bij nieuwbouw en herbouwen van woongelegenheden dient het regenwater minstens hergebruikt voor spoeling van een toilet of aangesloten op een wasmachine.
  4. De regenwaterput en aanverwante aansluitingen dienen aangesloten volgens de richtlijnen van en goedgekeurd door de Watergroep.
  5. De hemelwaterput, de infiltratie- of buffervoorzieningen mogen pas gebruikt worden na de keuring door de de Watergroep.

Borgstelling

Door de bouwheer is een voorafgaande borgstelling verschuldigd indien hij naar aanleiding van nieuwbouw en andere bouwwerken verplicht wordt, door de stedenbouwkundige vergunning, om een regenwaterput of infiltratie te voorzien. Deze borg bedraagt 1.000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan eengezinswoningen, bedraagt 3.000 EUR voor nieuwbouw en andere bouwwerken aan appartementsgebouwen en nijverheidsgebouwen.

Bij de melding van de voltooiing van de bouwwerken zal, voor de terugbetaling van de borg, een controle gebeuren door de technische dienst wegen. Indien deze controle niet wordt aangevraagd binnen de twee maanden na de beëindiging van de werken, zal de terugbetaling van de borg vervallen, onverminderd de eventuele aanrekening van meerkosten.

Afleverende dienst:
Stedenbouw
Stationsstraat 2
9120 Beveren
03 750 17 20
stedenbouw [at] beveren [dot] be