Residentieel woonwagenterrein

De gemeente Beveren gaat een residentieel woonwagenterrein realiseren in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Dit terrein situeert zich achter de klompenmakerij (Pastoor Steenssensstraat 112) naast de Vrije Basisschool Wegwijzer. 

Op deze site zullen 7 plaatsen voor permanente bewoning worden voorzien.

Het bestek voor dit woonwagenterrein werd door de gemeenteraad in openbare vergadering van 24 april 2018 goedgekeurd. De bedoeling is dat het dossier dit jaar nog wordt aanbesteed zodat het terrein in de eerste helft van 2019 in gebruik kan genomen worden.