De stroomschaarste uitgelegd

Afschakelplan

Deze winter is de kans op stroomschaarste reëel


Een stroomtekort? Hoe kan dat?

Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de vraag van de consumenten te voldoen.
De federale overheid en netbeheerder Elia zien er voortdurend op toe dat het aanbod van en de vraag naar stroom in ons land in evenwicht is. Maar komende winter staan we er slecht voor. Drie van onze zeven kernreactoren zijn gesloten, waardoor onze productie fors verkleint. Als heel Europa te kampen krijgt met een lange periode van hevige koude, zijn onze mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij de buurlanden beperkt. De kans op een stroomtekort wordt dan reëel.
Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op voorhand een risico op stroomtekort vaststellen en erop anticiperen. Elektriciteit in grote hoeveelheden opslaan is niet mogelijk. Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt, kunnen we een stroomtekort vermijden.

Er bestaan preventieve oplossingen

We moeten alles in het werk stellen om een lokale afschakeling of algemene black-out te vermijden! De federale regering heeft hiervoor al stappen ondernomen.
Andere middelen dan kernenergie aanspreken, invoerovereenkomsten uitbreiden, de elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen zijn maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar deze acties volstaan misschien niet. Vooral niet als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten bieden aan slechte weersomstandigheden Daarom zullen er bij een dreigend tekort grootschalige maatregelen worden getroffen om het verbruik te beperken:

Overheidsbesturen en ondernemingen wordt gevraagd hun consumptie drastisch te verminderen.
Openbare verlichting (monumenten en autosnelwegen) kan worden uitgeschakeld, net als commerciële of privébuitenverlichting.
Een beperking van het openbaar vervoer (treinen, trams, metro’s) kan worden overwogen.
Maar we doen ook een beroep op jou. Als antwoord op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal samen ons steentje bijdragen.

Het afschakelplan? Waarom?

Als we er met preventieve maatregelen niet in slagen om het algemene stroomverbruik in ons land voldoende te doen dalen, dan is er geen andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening in sommige regio’s af te sluiten. Deze tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het afschakelplan.

Samen kunnen we een afschakeling helpen vermijden

Als we allemaal een inspanning doen om ons stroomverbruik te beperken, kunnen we een afschakeling helpen vermijden!
Vele kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie of vrienden, ondernemingen,… Want iedereen kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.
Zeven dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking attent op de noodzaak van een vermindering van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste instantie, als onze inspanningen niet voldoende zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel tekort beslissen welke distributiecabines worden afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in zes “schijven” verdeeld over het hele land.
U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en 20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U kunt u dus voorbereiden.